Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić
93%
7%
Za: 919 Protiv: 64

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.02.2019.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Irfan Čengić
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri.

Prijedlogom ovog Zakona omogućava se otpis poreskih dugovanja po osnovu poreza na dohodak, za rezidente FBiH koja su nastala na osnovu prihoda iz inostranstva u periodu od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2018. godine. Prema prijedlogu Zakona, osobe koje duguju porez na dohodak, u roku od 90 dana od donošenja ovog Zakona mogu podnijeti zahtjev za zaključivanje sporazuma sa nadležnom kantonalnom poreskom upravom.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Otpis dugovanja

  Zakonom se predviđa otpis dugovanja nastalih po osnovu neplaćenog poreza za dohodak, na osnovu uplata iz inostranstva, u periodu od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2018. godine.

  94%
  6%
  Za: 310 Protiv: 19 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zaključivanje sporazuma

  Zahtjev za zaključivanje sporazuma podnosi se nadležnom kantonalnom poreznom uredu u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  99%
  1%
  Za: 130 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Gubljenje prava na otpis dugova

  Fizičko lice rezident koji nije podnio zahtjev za sklapanje Sporazuma o otpisu dugovanja roku od 90 dana od stupanja na snagu zakona gubi prava za otpisom dugovanja u skladu sa ovim zakonom.

  88%
  12%
  Za: 98 Protiv: 14 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Elvir Karajbić
SDP
Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH
Irfan Čengić
SDP
Predlagač zakona
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Postovani, a sta je sa onima koji su u tom periodu uspjeli platit porez? Hoce li nama biti povrat poreza?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Elvir Karajbić, SDP, 07.08.2019.

Isti tretman mora biti za sve građane FBiH, država kao regulator mora biti fer i pravična prema svojim građanima i niko ne smije biti doveden u neravnopravan položaj. O tome mova brinuti i zakonodavac i PU. 


Pitanje: Postovani, a sta je sa onima koji su u tom periodu uspjeli platit porez? Hoce li nama biti povrat poreza?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Irfan Čengić, SDP, 06.08.2019.

Nažalost, zakon je blokiran u Domu naroda i veoma su male šanse da će biti uopšte usvojen


Pitanje: Da li smatrate da freelancerima treba otpisati dugovanja nastala po osnovu Zakona o porezu na dohodak u periodu od 1. januara 2015. do 31. decembra 2018. godine?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Samer Rešidat, DF, 24.06.2019.

Postovani,

izvinjavam se na kasnjenu sa odgovorom i vec smo podrzali prijedlog kolege Irfana Cengica Sa odredjenim dopunama koje smo usaglasili sa predstavnicima udruzenja.


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 313

Sa 11 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 313 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić