Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH
20%
80%
Za: 404 Protiv: 1577

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.04.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBIH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Nacrt

Predloženim dopunama mala hidroelektrana (mHE) definiše se kao hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Također, izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane se obustavlja, s tim da se od ovoga izuzimaju podnositelji zahtjeva za izdavanje energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljene ugovore o dodjeli koncesije, ali su u roku od tri godine dužni kompletirati svoj zahtjev.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Mala hidroelektrana (mHE)

  Mala hidroelektrana (mHE) definiše se kao hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW.

  21%
  79%
  Za: 409 Protiv: 1557 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obustava izdavanja energetskih dozvola za mHE

  Obustavlja se izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, osim podnositeljima zahtjeva koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljene ugovore o dodjeli koncesije, s tim da su u roku od tri godine dužni kompletirati svoj zahtjev za izdavanje ovih dozvola.

  18%
  82%
  Za: 455 Protiv: 2034 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Ahmed Džubur
DF
Zastupnik u PD FBIH
Zdenka Džambas
HDZ BiH
Zastupnica u PD FBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 192

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 320 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić