Nacrt zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH
10%
90%
Za: 421 Protiv: 3808

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.04.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBIH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen Nacrt

Predloženim dopunama mala hidroelektrana (mHE) definiše se kao hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Također, izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane se obustavlja, s tim da se od ovoga izuzimaju podnositelji zahtjeva za izdavanje energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljene ugovore o dodjeli koncesije, ali su u roku od tri godine dužni kompletirati svoj zahtjev.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Mala hidroelektrana (mHE)

  Mala hidroelektrana (mHE) definiše se kao hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW.

  10%
  90%
  Za: 420 Protiv: 3791 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obustava izdavanja energetskih dozvola za mHE

  Obustavlja se izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, osim podnositeljima zahtjeva koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju sklopljene ugovore o dodjeli koncesije, s tim da su u roku od tri godine dužni kompletirati svoj zahtjev za izdavanje ovih dozvola.

  9%
  91%
  Za: 469 Protiv: 4522 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Ahmed Džubur (2018)
DF
Zastupnik u PD FBIH
Zdenka Džambas (2018)
HDZ BiH
Zastupnica u PD FBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH