Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH
77%
23%
Za: 10 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

25.01.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Edina Gabela
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Prema predlagačici, razlozi za donošenje ovih izmjena sadržani su u jačanju konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće. Navedeno se nastoji postići kroz utvrđivanje plaćanja doprinosa na nižu povlaštenu osnovicu zaposlenicima čija je mjesečna plaća u visini do 85% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH. Na ovaj način postiže se cjenovna konkurentnost proizvoda iz BiH koji su namijenjeni izvozu te se samim tim osiguravaju pretpostavke za značajnija investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Mogućnost isplate većeg iznosa plaća pojedinim radnicima

  Predloženom izmjenom mijenja se propisani uslov za primjenu preferencijalne osnovice za obračun doprinosa za radnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih starih zanata na način da se sa sadašnjeg uslova u visini najniže plaće povećava na iznos do 85% prosječne neto plaće, uz usklađivanje iznosa preferencijalne mjesečne osnovice za obračun doprinosa. Fotografija: freepik.com

  80%
  20%
  Za: 4 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Edina Gabela
SBiH
Zastupnica u PD FBiH
Senad Subašić
SDP
Zastupnik u PD FBiH
Elzina Pirić
PDA
Zastupnica u PD FBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 5 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini