Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH
94%
6%
Za: 16 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Na 5. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 27.9.2023. godine, raspravljalo se o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 

Zakonom se utvrđuje provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja, skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju i osnivanje Komore inženjera u građevinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Uvođenje izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja

  Zakonom se utvrđuje postupak izdavanja dozvola u oblasti građenja elektronskim putem, u cilju olakšavanja investitorima i omogućavanja da što brže dođu do potrebnih dokumenata o građenju. Fotografija: ap-herc.ba

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Skraćivanje rokova za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje

  Nacrt predviđa skraćivanje roka u kome je nadležno ministarstvo dužno donijeti rješenje po zahtjevu za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa 30 na 15 dana. Fotogafija: mpgi.gov.hr

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Osnivanje Komore inženjera u građevinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine

  Kako bi se unaprijedili uslovi za obavljanje poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, građenja građevina i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju, zaštitili opći i posebni interesi u obavljanju poslova i pružanju usluga iz oblasti prostornog uređenja i građenja, Zakonom je utvrđeno osnivanje Komore inženjera u građevinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Fotografija: ekapija.com

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

“Radi se o procesu pomoću kojeg će se transformisati jedan vrlo komplikovan proces, proces koji zahtjeva jako puno vremena i za građane koji traže dozvole i za institucije koje te dozvole izdaju, u jedan puno jednostavniji, revolucionarni projekt, koji će, što je najvažnije, biti jako transparentan i pomoći će da se izbjegne sva ona korupcija koja je neminovno pratila sve ove procese”, kazala je Courtney Chubb, direktorica USAID-ove misije u BiH.

Courtney Chubb, Direktorica USAID-ove misije u BiH

“To znači da ne mora nijedan investitor tražiti sastanak s načelnikom, nema potrebe, jer će jednostavno putem web portala biti u prilici da popuni sve zahtjeve, pošalje i dobije elektronski potpisane“ , kazao je Srđan Mandić, načelnik Općine Centar Sarajevo.

Srđan Mandić, Načelnik Općine Centar Sarajevo

“Nadam se da će građani vrlo brzo vidjeti korist. Smatram da će digitalizacija cijelog procesa podići efikasnost svih općina u BiH i smanjiti i prevenirati korupciju, naročito u ovom sektoru“ , kazao je Suad Hukić, načelnik Općine Tešanj.

Suad Hukić, Načelnik Općine Tešanj
Pitaj parlamentarce
Suada Halilović
NIP
Zastupnica u Predstavničkom domu
Dennis Gratz
DF
Zastupnik u Predstavničkom domu
Haris Zahiragić
SDA
Delegat u Domu naroda
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH