Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u FBiH
80%
20%
Za: 4 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

17.11.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: skinut s dnevnog reda

Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine našao se na dnevnom redu 7. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zakazane za 28.11.2023. godine.

Ovim zakonom uređuje se institucionalni okvir, registar te sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture, upravni nadzor, kaznene odredbe te druga pitanja od značaja za poduzetničku infrastrukturu u FBiH.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Subjekti poduzetničke infrastrukture

  Subjekti poduzetničke infrastrukture su poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije i tehnološko poduzetnički centri, registrovani kod tijela nadležnog za registraciju određenog oblika poduzetničke infrastrukture. Ovim zakonom regulisano je da inostrani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti BiH. Fotografija: fmrpo.gov.ba

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Osnivači poduzetničke infrastrukture

  Osnivači poduzetničke infrastrukture mogu biti pravne osobe koje provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva. Dakle, precizirano je da su to Vlada Federacije, vlade kantona, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, jedinice lokalne samouprave i drugi organizacioni oblici koje su osnovale jedinice lokalne samouprave, poslovni subjekti, javna preduzeća, privredne i obrtničke komore, obrazovne institucije, u smislu odredaba propisa kojima se definiše obrazovanje u Federaciji, te udruženja koja su registrovala djelatnosti u oblasti privrede. Fotografija: divisnekretnine.rs

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sistem poduzetničke infrastrukture

  Sistem poduzetničke infrastrukture u FBiH čine poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, tehnološko poduzetnički centri, kao i slobodne zone, a posebno je regulisan aspekt opremljenosti poduzetničke infrastrukture. Fotografija: solis-nekretnine.com

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Opremljenost poduzetničke infrastrukture

  Poduzetnička infrastruktura treba biti opremljena energetskom, komunalnom, saobraćajnom i komunikacijskom infrastrukturom. Fotografija: fmrpo.gov.ba

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Poduzetničke zone

  Osnovna značajka poduzetničkih zona jeste zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organizovanog cjelovitog prostora od poduzetnika, kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućava racionalizacija poslovanja i upotreba raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s ostalim korisnicima zone. Poduzetnička zona ne može biti prostor koji je prostorno-planskom dokumentacijom definisan kao poslovno-stambena zona niti se u poduzetničkoj zoni može nalaziti stambeni prostor. Fotografija: ekapija.com

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Poduzetničke potporne institucije

  Poduzetniku se korištenjem poduzetničkih zona omogućava racionalizacija poslovanja i upotreba raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s ostalim korisnicima zone. Ovaj prostor ne može biti prostor koji je prostorno-planskom dokumentacijom definisan kao poslovno-stambena zona niti se u poduzetničkoj zoni može nalaziti stambeni prostor. Fotografija: fmrpo.gov.ba

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Svrha uspostavljanja poduzetničke infrastrukture

  Uspostavljanje poduzetničke infrastrukture omogućava: brži rast poduzetništva i povećanje investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi te potiče privredni rast planiranjem i pravovremenom izgradnjom poduzetničke infrastrukture, koja je u funkciji ravnomjernog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave. Fotografija: vecernji.ba

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nositelji sistema podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture

  Nositelji sistema podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture u smislu ovog zakona su: Vlada Federacije BiH, vlade kantona, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije, kantonalna tijela uprave i kantonalne upravne organizacije, općine i gradovi kao jedinice lokalne samouprave, obrazovne institucije u smislu odredaba propisa kojima se definiše obrazovanje u Federaciji te pravne osobe i drugi organizacioni oblici sa sjedištem u Federaciji registrovani za privrednu djelatnost. Fotografija: fbihvlada.gov.ba

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uspostava Registra poduzetničke infrastrukture

  Ovaj registar je integrisana elektronska baza podataka subjekata poduzetničke infrastrukture u Federaciji, u kojeg se upisuju subjekti poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko poduzetnički centri). Registar se vodi u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao modul uspostavljenog lnformacionog sistema s web portalom poduzetničkih zona u Federaciji ili nezavisno kao samostalna sistematizovana i funkcionalna baza podataka poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u Federaciji. Fotografija: mpgi.gov.hr

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Finansiranja sistema podrške za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona

  Finansijska sredstva za provedbu programa podrške osiguravaju se u budžetu Federacije, a program se može sufinansirati i iz osiguranih sredstava u budžetima kantona, budžetima jedinica lokalne samouprave, finansijskim resursima međunarodnih finansijskih institucija i organizacija i ostalim izvorima. Fotografija: faktor.ba

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Poseban postupak vršenja nadzora nad korištenjem poticajnih sredstava

  Nadzor podrazumijeva kako inspekcijski, tako i poseban postupak nadzora nad korištenjem poticajnih sredstava, postupak vraćanja dodijeljenih poticajnih sredstava u slučaju utvrđenih nedostataka prilikom njihovog korištenja, kao i pravnu zaštitu koja je na raspolaganju korisniku. Također se propisuje mjera zabrane korištenja poticajnih sredstva u slučaju kada je učinio povredu neke druge obaveze. Fotografija: zdici.info

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Lana Prlić
SDP
Poslanica
Admir Čavalić
SBiH
Poslanik
Rasim Smajović
NIP
Poslanik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 5 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini