Živko Marjanac

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Socijalistička partija
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Vijeće naroda
Kratka biografija
Živko Marjanac rođen je 03. juna 1948. godine u Banja Luci i mjesto njegovog prebivališta je Banja Luka. Po nacionalnost je srbin, a stranka kojoj pripada je Socijalistička partija. Diplomirani je ekonomista. U Socijalističkoj partiji do sada je obavljao funkcije generalnog sekretara i potpredsjednika. Većinu radnog vijeka je proveo u privredi, a istaknuti je sportski radnik.
Izborna jedinica
Pozicija
Stranica 0 od 0