Aleksandra Stupar - Radić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Aleksandra Stupar-Radić rođena je 9. decembra 1974. godine u Banjoj Luci.

Završila je Medicinski fakultet u Banjoj Luci i stekla zvanje doktorice medicine. Od 2015. godine specijalistkinja je porodične medicine, a edukovana je i za vršenje ultrazvuka abdomena. Zaposlena je u Domu zdravlja Prijedor, u ambulanti u Omarskoj, a angažovana je i u Službi hitne medicinske pomoći.

Članica je Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) od 2017. godine. Predsjednica je Aktiva žena Mjesnog odbora Omarska.


Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
5259
Stranica 0 od 0