Milanko Mihajilica

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
PDP
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija

Milanko Mihajilica rođen je 1967. godine u Novom Gradu. Do 1978. godine pohađao je osnovnu školu u selu Kršije, a nakon toga osnovnu školu u Donjim Agićima kod Novog Grada. Elektrotehničku školu je u rodnom gradu završio 1986, a 1991. godine diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Mihajilica je političku karijeru započeo 1992. godine kao član Srpske radikalne stranke (SRS). Do 1996. godine bio je sekretar Opštinskog odbora Novi Grad, a od 1996. do 2002. godine predsjednik Opštinskog odbora. Od 1998. do 2002. godine bio je potpredsjednik Regionalnog odbora Krajine te član Izvršnog odbora stranke. Mihajilica je 2002. godine osnovao Srpsku radikalnu stranku RS (SRS RS), čiji je predsjednik bio do njenog raspada 2019. godine. Tada prelazi u Partiju demokratskog progresa (PDP).  

Milanko Mihajilica je od 1992. do 2002. godine radio u organima uprave Opštine Novi Grad i Ministarstvu odbrane Republike Srpske. Na Opštim izborima 1998. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini RS. Na Opštim izborima 2002. kandidovao se za poslanika te osvojio mandat. Četiri godine kasnije ponovo je izabran za poslanika SRS u NSRS. Treći put se kandidovao 2010. godine, ali nije osvojio dovoljno glasova. Dvije godine kasnije imenovan je za savjetnika ministra za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske. Od 2013. do oktobra 2014. godine bio je odbornik u Skupštini opštine Novi Grad. Mihajilica je ponovo dobio mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske 2014. godine. Na Lokalnim izborima 2016. godine kandidovao se za načelnika Opštine Novi Grad. 


Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1820