Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj
100%
Za: 2 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.03.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Nacrtom zakona precizira se rok u kojem je trgovac dužan da ispuni zahtjev potrošača u vezi sa popravkom ili zamjenom proizvoda sa nedostatkom (30 dana), ili rok za povrat uplaćenog iznosa za proizvod sa nedostatkom (sedam dana). Novina je i da se predloženim rješenjem uređuje odgovornost trgovca i za prodaju polovnih proizvoda.

Dalje, propisuje se način evidentiranja prigovora potrošača koje trgovac primi putem pošte ili elektronskim putem. Osim toga, dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se pored kopije računa, kao uslova za ostvarivanje prava na reklamaciju, dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije, omogućava i drugim nespornim dokumentima (ovjerena garancija, priznanica, dostavnica, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom i slično).

Nadalje, ukoliko potrošač vrši reklamaciju proizvoda, postupanje trgovca je uslovljeno periodom u kojem se nedostatak pojavio. Ukoliko se nedostatak na proizvodu pojavio u roku do šest mjeseci od prodaje (prelaska rizika), prema novom rješenju važi pretpostavka da je nedostatak postojao u momentu kupovine i koji potrošač ne mora dokazivati.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Rok za izvršenje ugovora

  Krajnji rok za izvršenje obaveze trgovca prema potrošaču za plaćen proizvod ili uslugu je 30 dana, ukoliko taj rok nije posebno ugovoren, nakon čega se ugovor raskida po sili zakona.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nedostatak na proizvodu

  Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku do šest mjeseci od dana kupovine, pretpostavlja se da je nedostatak postojao u momentu kupovine i potrošač ga ne mora dokazivati, osim ako je ta pretpostavka u suprotnosti sa prirodom proizvoda ili prirodom nedostatka. U tom slučaju teret dokazivanja je na trgovcu.

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ponovni nedostatak nakon prve popravke

  Potrošač ima pravo da zahtijeva zamjenu, umanjenje cijene ili raskid ugovora, ukoliko se pojavi isti ili drugi nedostatak nakon prve popravke, a ponovna popravka proizvoda moguća je samo uz izričitu saglasnost potrošača.

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Povrat novca u slučaju reklamacije

  Trgovac je dužan u roku od sedam dana od dana prihvatanja reklamacije izvršiti potrošaču povrat uplaćenog iznosa. Ukoliko se potrošač odlučio za popravku ili zamjenu, trgovac je dužan to učiniti u roku od 30 dana.

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Olakšano dokazivanje kupovine

  Potrošaču je data mogućnost da, u prilogu pisane reklamacije, pored kopije računa, može priložiti i druge dokaze o kupovini, u slučaju da iz nekog razloga ne posjeduje račun ili da je jednostavno izblijedio ili nije čitljiv. Kao drugi dokazi smatraju se: ovjerena garancija, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom, izvod sa tekućeg računa, potvrda o prijemu robe, priznanica i sl.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Produženje garantnih rokova u slučaju popravke

  Potrošač ima pravo na produženje rokova iz garantne izjave za vrijeme koje je utrošeno na popravak, odnosno za onoliko vremena koliko je potrošač bio lišen upotrebe proizvoda koji je dat na popravku.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Danijel Puhalić (2018)
DNS
Poslanik u NSRS
Valerija Lakić (2018)
SNSD
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru RS