Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti RS-a
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.04.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo finansija RS-a
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Ključne izmjene predviđene ovim nacrtom su: predefinisanje odredaba Zakona koje se odnose na prospekt, pojednostavljenje postupka emisije hartija od vrijednosti, dalji razvoj brokersko-dilerske djelatnosti, te saniranje posljedica izazvanih pandemijom i dalje usklađivanje sa pravnom regulativom Evropske unije.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Rokovi za objavljivanje javnog poziva i prospekta

  Skraćen je rok za objavljivanje javnog poziva i prospekta, sa 15 na sedam dana prije početka upisa hartija od vrijednosti.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izuzeci od obaveze objavljivanja prospekta

  Od obaveze objave prospekta izuzete su javne ponude instrumenata tržišta novca, javne ponude upućene licima koja nisu iz RS-a, a jesu iz BiH, a čiji broj ne može biti veći od deset, kao i ponude sa ukupnom vrijednosti za hartije od vrijednosti do 1.000.000 KM, a ova obaveza se isključuje i kod uvrštavanja na berzu instrumenata tržišta novca.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Brokersko-dilerska društva i kastodi račun

  Omogućava se brokersko-dilerskim društvima da, pored svoje osnovne djelatnosti za koju su pribavili dozvolu Komisije, obavljaju i pomoćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom djelatnošću, kao i da otvaraju i vode zbirni kastodi račun.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aleksandra Dalšašo-Lepir
SNSD
Poslanica u NSRS
Milenko Vićanović
PDP
Poslanik u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 1

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o fiskalizaciji Republike Srpske