Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju
100%
Za: 3 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

22.06.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS-a
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Prijedlog

Ovim prijedlogom zakona vrše se izmjene i dopune u cilju usklađivanja važećeg zakona sa Zakonom o republičkoj upravi. Dalje, izmjene su vidljive u kriterijima za sufinansiranje programa, kao i njihovom maksimalnom iznosu.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Sufinansiranje studentskih prjekata i programa;

  Ukida se odredba kojom se projekti i programi mogu sufinansirati maksimalno do 80% njihove ukupne vrijednosti.

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Smanjuju se opšti kriteriji za sufinansiranje projekata i programa;

  Uklanjaju se kriteriji koji su se odnosili na referentnost podnosioca prijave i međunarodni karakter projekta.

  0%
  Za: 0 Protiv: 0

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Goran Jerinić
SNSD
Poslanik u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 1

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju