Prijedlog zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu
100%
Za: 20 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.09.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Prijedlog

Ovim zakonom uređuje se zaštita od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom, i druga pitanja od značaja za zaštitu od uznemiravanja na radu i u vezi sa radom.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pravo na zaštitu

  Zaštita od uznemiravanja omogućena je svim licima - ne samo licima koja se nalaze u radnom odnosu nego i licima angažovanim van radnog odnosa u procesu rada (lica angažovana po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima, lica na stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.), te drugim licima koja po bilo kojem osnovu učestvuju u procesu rada, kao i licima koja traže zaposlenje.

  100%
  Za: 9 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pokretanje postupka za zaštitu

  Pravo na podnošenje prijedloga za mirno rješavanje spora, odnosno podizanje tužbe, uslovljeno je prethodnim obraćanjem radnika poslodavcu zahtjevom za zaštitu od uznemiravanja na radu. Izuzetak predstavlja kada je uznemiravanje počinio preduzetnik kod kojeg je radnik/ca zaposlen/a, odnosno odgovorno lice kod poslodavca.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Krsto Jandrić
NDP
Narodni poslanik u NSRS, član Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje
Sonja Karadžić-Jovičević
SDS
Narodna poslanica u NSRS, predsjednica Etičkog odbora, članica Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku
Ahmet Čirkić
SDA
Delegat u Vijeću naroda RS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju