Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije
82%
18%
Za: 9 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.09.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS-a
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom uređuju se planiranje i podsticanje proizvodnje i potrošnje energije iz obnovljivih izvora, tehnologije za korištenje obnovljivih izvora energije, certifikovanje proizvodnih postrojenja, mjere podsticaja, sprovođenje sistema podsticanja proizvodnje, proizvodnja električne energije od strane kupaca-proizvođača pojedinačno ili u okviru zajednica, način vođenja registra i druga pitanja od značaja za ovu oblast.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Podjela postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora

  Postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora za koja se može ostvariti pravo na podsticaj proizvodnje električne energije, s obzirom na instalisanu snagu, dijele se na mala i velika postrojenja. Mala postrojenja su: hidroelektrane, vjetroelektrane i solarne elektrane na zemlji instalisane snage zaključno sa 150 kW, solarne elektrane na objektima, elektrane na bio-masu i bio-gas, deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda instalisane snage zaključno sa 500 kW. Velika postrojenja su: hidroelektrane instalisane snage veće od 150 kW zaključno sa 10.000 kW, vjetroelektrane i solarne elektrane na zemlji instalisane snage veće od 150 kW, solarne elektrane na objektima i elektrane na bio-gas i bio-masu, instalisane snage veće od 500 kW.

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Subvencije za domaću proizvodnju i nabavku opreme za potrebe grijanja i hlađenja

  Subvencije i druge olakšice za domaću proizvodnju i nabavku opreme koja se koristi za potrebe grijanja i hlađenja upotrebom obnovljivih izvora energije (solarni kolektori za pripremu tople vode, toplotne pumpe za korištenje aerotermalne, geotermalne i hidrotermalne energije i drugo).

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podsticaji za male proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora

  Proizvođač električne energije iz malih postrojenja ima pravo na jednu od sljedećih vrsta podsticaja: 1) pravo na obavezan otkup proizvedene električne energije u cijelosti ili djelimično po garantovanoj otkupnoj cijeni, ili 2) pravo na premiju za proizvedenu električnu energiju koju prodaje na tržištu ili koju koristi za vlastite potrebe.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podsticaji za velike proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora

  Proizvođač električne energije iz velikih postrojenja ima pravo na tržišnu premiju za proizvedenu električnu energiju koju prodaje na tržištu. Proizvođač električne energije iz velikih postrojenja pravo na tržišnu premiju ostvaruje na period do 15 godina.

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Nedeljko Čubrilović (2018)
DEMOS
Predsjednik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru RS