Nacrt zakona o fiskalizaciji Republike Srpske
50%
50%
Za: 4 Protiv: 4

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

06.10.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo finansija Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen; upućen na javnu raspravu u trajanju od 60 dana

Predloženim zakonom mijenja se u tehničkom smislu u cijelosti dosadašnji sistem kontrole prometa putem fiskalnih kasa i dosadašnji fiskalni sistemi će biti zamijenjeni novim sistemima. Kao jedan od osnovnih razloga za donošenje novog zakona o fiskalizaciji Vlada Republike Srpske, kao obrađivač zakona, navodi suzbijanje sive ekonomije i unapređenje fiskalnog sistema kako bi se stvorili povoljniji uslovi za rad obveznika fiskalizacije.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Fiskalizacija za sve

  Obveznikom fiskalizacije smatra se svako lice, bilo fizičko, bilo pravno koje je registrovano za obavljanje prometa robe i usluga, bez izuzetaka.

  64%
  36%
  Za: 18 Protiv: 10 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Blockchain tehnologija

  U okviru novog sistema fiskalizacije, cjelokupan promet koji se registruje u prodaji bit će momentalno zabilježen u vidu izdatog QR koda koji se oslanja na blockchain tehnologiju. Iako se u slučaju postojanja stalne internet konekcije cjelokupan promet prijavljuje Poreskoj upravi momentalno, u slučaju nestanka ili nepostojanja internet konekcije, promet se može prenositi do Poreske uprave putem skeniranja QR koda.

  79%
  21%
  Za: 15 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Fiskalni računi nove generacije

  Fiskalni račun nove generacije je moguće, osim štampanja, izdati i na druge načine kao što je slanjem e-mailom, aplikacijom, SMS-om, prikazom QR koda na ekranu itd.

  74%
  26%
  Za: 17 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Provjera računa od strane građana/ki

  Svaki kupac može odmah po prijemu računa provjeriti da li je taj račun evidentiram u Poreskoj upravi putem internet stranice Poreske uprave. Čak i ako račun nije u bazi SUF, račun je moguće provjeriti samim skeniranjem QR koda.

  75%
  25%
  Za: 15 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana obavljanja djelatnosti

  Nacrtom zakona utvrđena je i mjera zabrane obavljanja djelatnosti onim obveznicima kod kojih inspektor Poreske uprave utvrdi da ne vrše evidentiranje svakog pojedinačnog prometa putem fiskalnog uređaja. Mjera se izriče na period od 30 dana, a ukoliko u roku od godinu dana inspektor utvrdi da je obveznik ponovio isti prekršaj, izriče mu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 60 dana. Uz mjeru se izriče i novčana kazna za koju, ukoliko obveznik plati u roku od 48 sati, neće biti izvršena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

  62%
  38%
  Za: 13 Protiv: 8 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Troškovi novog sistema fiskalizacije

  Vlada Republike Srpske je predložila da trošak inicijalne fiskalizacije ovaj put snosi Republika Srpska, odnosno da se finansira iz sredstava Republike Srpske. Trošak sistema za upravljanje fiskalizacijom bi trebao okvirno iznositi 37 miliona KM, dok bi trošak nabavke ili subvencionisanja uređaja kod poreskih obveznika bio oko 13 miliona KM za oko 40.000 obveznika.

  61%
  39%
  Za: 11 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Senad Bratić
SDA
Poslanik u NSRS
Milan Dakić
DEMOS
Poslanik u NSRS
Nataša Stevanović
NDP
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 24

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o fiskalizaciji Republike Srpske