Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju RS
83%
17%
Za: 5 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

31.05.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Obrazovanje
Status: Usvojen

Jedno od novih rješenja predviđenih ovim zakonom jeste mogućnost da se praktični rad i stručna praksa za vrijeme visokoškolskog obrazovanja odvija i kod (privatnog) poslodavca, kao i u obrazovnim ustanovama izvan ustanove u kojoj se vrši redovna nastava. 

Također, propisuje se mogućnost da se u slučaju da je studij organizovan po principu zajedničkih studija (Double Degree) mogu izdavati dvije diplome.

Novinu predstavlja i veći stepen uključenosti studenata u procese odlučivanja u visokoškolskim ustanovama, pa tako predstavnici studenata sada mogu odlučivati i o pitanjima koja se tiču imenovanja prorektora, imenovanja vijeća naučnih oblasti i o donošenju odluke o raspisivanju konkursa za izbore u zvanja.

Propisuje se i obaveza svim visokoškolskim ustanovama da prikupljaju podatke za Jedinstveni informacioni sistem visokog obrazovanja (JISVO), te finansiranje školarine iz budžeta Republike redovnim studentima na drugom ciklusu koji prvi put obnavljaju završnu godinu studija.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Praksa kod (privatnog) poslodavca za vrijeme studija

  Uvodi se mogućnost da se praktični rad i stručna praksa za vrijeme visokoškolskog obrazovanja odvija i kod (privatnog) poslodavca, kao i u obrazovnim ustanovama izvan ustanove u kojoj se vrši redovna nastava. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Studenti u procesima odlučivanja

  Predviđa se mogućnost članova senata koji su predstavnici studenata da odlučuju i o pitanjima koja se tiču imenovanja prorektora, imenovanju vijeća naučnih oblasti i o donošenju odluke o raspisivanju konkursa za izbore u zvanja. Fotografija: iStock

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ograničen mandat prorektorima univerziteta

  Ovim se nacrtom propisuje i mandat prorektorima univerziteta. Sada će prorektoru, kao i rektoru univerziteta, mandat biti ograničen na četiri godine. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Jedinstveni informacioni sistem visokog obrazovanja (JISVO)

  Sve visokoškolske ustanove koje nemaju informacioni sistem, odnosno čiji informacioni sistem ne raspolaže odgovarajućim podacima, bit će dužne da izvrše prikupljanje i obradu tih podataka tako da bude omogućen njihov blagovremen i nesmetan unos u Jedinstveni informacioni sistem visokog obrazovanja (JISVO), što do sada nije bio slučaj. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obnavljanje završne godine na drugom ciklusu studija i finansiranje školarine

  Redovni studenti na drugom ciklusu koji prvi put obnavljaju završnu godinu studija školarinu će finansirati iz budžeta Republike Srpske. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Akreditacija visokoškolskih ustanova

  Akreditovanim visokoškolskim ustanovama smatraju se i visokoškolske ustanove koje nisu okončale postupak akreditacije, ali imaju dozvolu za rad i nalaze se u postupku prve akreditacije. Fotografija: Freepik

  50%
  50%
  Za: 1 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Danijel Jošić
Samostalni Poslanik
Poslanik u NSRS
Željka Stojičić
SNSD
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.