Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima Republike Srpske
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

31.05.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Kultura i sport
Status: Usvojen
Zakon bitan za EU integracije

Razlog za donošenje Zakona o audio-vizuelnim djelatnostima Republike Srpske sadržan je u činjenici da je filmska industrija temelj kreativne industrije i da se radi o sektoru koji posljednjih godina doživljava svoju ekspanziju kao jedna od najbrže rastućih grana privrede. 

S tim u vezi, pojedine odredbe važećeg zakona neprimjenljive su jer su u suprotnosti s aktuelnom politikom i kretanjima u regionu i Evropskoj uniji u ovom sektoru. Pored toga, nemoguće je zanemariti ekonomski i kulturni značaj drugih audio-vizuelnih oblasti, poput videoigara, virtuelne realnosti, augmentirane realnosti (engl. augmented reality – AR), multimedijalnih performansi i videoarta te raznih drugih novih vidova digitalne umjetnosti, koje su danas više nego prisutne na tržištu i kojima se mnogi stvaraoci u Republici Srpskoj bave, a te oblasti nisu uređene zakonom niti su u važećem zakonu prepoznate.

Prijedlogom se ukidaju dvije postojeće formalnosti, i to: rješenje o odobrenju za snimanje audio-vizuelnog djela i rješenje o odobrenju za obavljanje kinematografske djelatnosti. Ukidanjem ovih formalnosti stvaraju se povoljniji uslovi za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti u Republici Srpskoj. 

Osnivanjem Javne ustanove Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske formirana je javna ustanova zadužena za razvoj i afirmaciju filmskog stvaralaštva i njemu komplementarnih djelatnosti, kao i drugih vidova stvaralaštva iz oblasti audio-vizuelnih djelatnosti. 

Definisanje pravnog okvira, koji podrazumijeva Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima, omogućit će nesmetan razvoj ove djelatnosti te usklađivanje s aktuelnim kretanjima u regionu i Evropi. Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Vršenje audio-vizuelnih djelatnosti

  Audio-vizuelnim djelatnostima mogu da se bave pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa za obavljanje audio-vizuelnih djelatnosti i upisana u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj, u skladu s ovim zakonom. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Proizvodnja audio-vizuelnog djela

  Proizvodnjom audio-vizuelnog djela može da se bavi produkcijska kuća koja je registrovana kao pravno lice ili preduzetnik za obavljanje djelatnosti proizvodnje audio-vizuelnih djela. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana distribucije, prodaje i iznajmljivanja audio-vizuelnog djela

  Nije dozvoljena distribucija, prodaja i iznajmljivanje audio-vizuelnog djela maloljetnicima čija kategorija nije primjerena njihovom uzrastu te se ova zabrana odnosi i na prodaju putem poštanskih usluga ili na drugi sličan način. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana zagovaranja mržnje i diskriminacije putem audio-vizuelnog djela

  Zabranjeno je stavljanje u promet i javno prikazivanje audio-vizuelnog djela kojim se zagovara ili podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu, zbog njihove seksualne opredijeljenosti ili nekog drugog ličnog svojstva. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nadzor nad primjenom zakona

  Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo prosvjete i kulture, dok inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih akata iz oblasti audio-vizuelne djelatnosti vrši Republička uprava za inspekcijske poslove, posredstvom nadležnog inspektora. Fotografija: vladars.net

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Slavko Gligorić
DNS
Poslanik
Gordana Vidović
PDP
Poslanica
Krsto Jandrić
NDP
Poslanik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Aleksandar Glavaš

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.