Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju RS
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.12.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Razlozi za donošenje ovog zakona, navodi predlagač, sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg propisivanja pojedinih odredbi radi lakšeg tumačenja i primjene u praksi, kao i u potrebi usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti s relevantnim direktivama Evropske unije.

Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona ogledaju se u dopuni odredbe kojom se propisuju opšti uslovi koje su lica koja upravljaju motornim vozilima obavezna da ispunjavaju. Ovom dopunom propisani su blaži uslovi za lica koja upravljaju vozilom koja se koriste za potrebe poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravna lica i preduzetnici za prevoz stvari za vlastite potrebe i prevoz lica za vlastite potrebe.

Izmjenama i dopunama predmetnog zakona obezbjeđuju se jednaki tržišni uslovi za vršenje prevoza u drumskom saobraćaju za sve prevoznike, kao i dostupnost javnog prevoza u drumskom saobraćaju svim korisnicima pod jednakim uslovima. Preciznije se uređuje vršenje prevoza u drumskom saobraćaju na način kojim se obezbjeđuje maksimalna bezbjednost putnika, kao i redovnost prevoza.

Donošenje Prijedloga predviđeno je i Akcionim planom usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske s propisima Evropske unije za 2022. godinu.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Prevoz osoba s invaliditetom

  Prevoznik ne može odbiti da ukrca lice zbog invaliditeta ili smanjene pokretljivosti, odbiti rezervaciju, izdavanje ili drugačije obezbjeđivanje vozne karte i karte za prtljag. Prevozniku je zabranjeno da licima s invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti zaračunava dodatne troškove za rezervaciju, izdavanje vozne karte i karte za prtljag. Fotografija: bihamk.ba

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Potrebna dokumentacija za vršenje prevoza

  U vozilu kojim se vrši prevoz obavezno je da se nalazi original potvrda o registraciji vozila, potvrda o izvršenom redovnom tehničkom pregledu, izvod iz licence, legitimacija za vozača motornog vozila i putni nalog za vozilo, propisno izdat, ovjeren i popunjen. Putni nalog je dokument kojim se odobrava upotreba vozila. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu RS