Prijedlog zakona o metrologiji RS
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.12.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo privrede i poduzetništva Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Zakonom o metrologiji u Republici Srpskoj uređen je sistem zakonske metrologije, stavljanje na tržište i upotreba mjerila, ocjenjivanje usaglašenosti mjerila s propisanim uslovima, verifikacija mjerila i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Osnovnim tekstom Zakona o metrologiji u RS predviđeno je da opisani način funkcionisanja metrološkog sistema traje do 31. decembra 2022. godine. Poslije navedenog datuma zakonsko opredjeljenje bilo je da se postupak verifikacije mjerila zasniva na radu ovlaštenih tijela, a da Republički zavod za standardizaciju i metrologiju obavlja poslove nadzora nad radom ovlaštenih laboratorija i mjerila stavljenih na tržište i upotrebu. Potreba obrazovanih laboratorija da steknu svojstvo ovlaštenih tijela ogleda se u tome da se u suprotnom ne bi mogle baviti poslovima verifikacije mjerila. Sticanje svojstva ovlaštenog tijela podrazumijeva obavezno pribavljanje akta o akreditovanju po standardu BAS ISO/IEC 17020. 

S ciljem izbjegavanja zastoja u metrološkom sistemu, zbog malog broja privrednih subjekata koji su stekli svojstvo ovlaštenog tijela, osnovni razlog za izradu ovog zakona jeste produžavanje perioda do kada obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju.

Odredbama ovog prijedloga stvaraju se pretpostavke da svojstvo ovlaštenih tijela steknu i privredni subjekti koji posluju u formi preduzetnika. Međutim, treba imati u vidu obavezu obrazovanih laboratorija da pribave akt o akreditovanju po standardu BAS ISO/IEC 17020 do 31. decembra 2030. godine, što će od njih zahtijevati prilagođavanje i izdvajanje značajnih finansijskih sredstava. 

S druge strane, Predlagač je naveo da se na taj način postiže kontinuirano funkcionisanje metrološkog sistema i sigurnost u ispravnost i tačnost mjerila, kao i motivacija obrazovanim laboratorijama za dalje usavršavanje u smislu pribavljanja akta o akreditaciji i sticanja statusa ovlaštenog tijela.

Prijedlog zakona će također imati uticaj na potrošače, jer se kroz obezbjeđenje tačnih mjerila pozitivno utiče na zaštitu potrošača. Pored toga, Prijedlog zakona direktno je vezan za javno zdravstvo i pitanje bezbjednosti zdravlja, jer se propisuje da se on primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju u oblastima zaštite zdravlja i života ljudi.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Preduzetnici u svojstvu ovlaštenih tijela

  Odredbama ovog prijedloga stvaraju se pretpostavke da svojstvo ovlaštenih tijela steknu i privredni subjekti koji posluju u formi preduzetnika. Međutim, treba imati u vidu obavezu obrazovanih laboratorija da pribave akt o akreditovanju po standardu BAS ISO/IEC 17020 do 31. decembra 2030. godine, što će od njih zahtijevati prilagođavanje i izdvajanje značajnih finansijskih sredstava. Fotografija: capital.ba

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uticaj Prijedloga zakona na potrošače i javno zdravstvo

  Prijedlog zakona će također imati uticaj na potrošače, jer se kroz obezbjeđenje tačnih mjerila pozitivno utiče na zaštitu potrošača. Osim toga, Prijedlog zakona direktno je vezan za javno zdravstvo i pitanje bezbjednosti zdravlja, jer se propisuje da se on primjenjuje na mjerila koja se upotrebljavaju u oblastima zaštite zdravlja i života ljudi. Fotografija: konzervativci.hr

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu RS