Prijedlog zakona o standardizaciji u RS
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

04.10.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Ministarstvo privrede i preduzetništva RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Razlozi za donošenje ovog zakona, kako navodi predlagač, sadržani su u potrebi da se izvrši usaglašavanje s terminima i novim nazivima institucija, kao i primjenjivim odredbama Uredbe Evropske unije 1025/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2012. godine o evropskoj standardizaciji. Izmjene se moraju donijeti naročito u dijelu koji se odnosi na izradu godišnjih programa rada i učešća zainteresovanih strana u aktivnostima standardizacije, a sve s ciljem ostvarivanja jedinstvenog sistema standardizacije u Republici Srpskoj (RS) i Bosni i Hercegovini (BiH).

Ovim prijedlogom utvrđuju se principi i ciljevi standardizacije u RS i uređuju: predlaganje, prihvatanje, priprema, odobravanje, donošenje, objavljivanje, upotreba, distribucija, preispitivanje i povlačenje standarda RS i vođenje registra o njima, kao i distribucija i upotreba bh. standarda i stranih standarda u okviru jedinstvenog sistema standardizacije u RS i BiH.

Osim navedenog, prijedlogom se detaljnije uređuju: usaglašenost proizvoda sa standardima, rok važenja jugoslovenskih standarda, nadzor nad provođenjem ovog zakona i nadzor nad radom Zavoda, kao i kaznene odredbe, odnosno novčane kazne za neovlašteno umnožavanje, prodaju, distribuciju, izdavanje i objavljivanje standarda RS.

Predloženim tekstom zakona obezbjeđuju se preduslovi za efikasniji rad Zavoda, a sve s ciljem zaštite javnog interesa, odnosno masovnije upotrebe standarda u svim oblastima života građana RS i BiH.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Subjekti standardizacije u Republici Srpskoj

  Subjekti standardizacije u Republici Srpskoj su Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, resorno ministarstvo, Institut za standardizaciju BiH, Savjet za standardizaciju Bosne i Hercegovine, stručna radna tijela za standardizaciju RS i BiH (tehnički komiteti, radne grupe za pripremu standarda i slično) i druge zainteresovane strane iz RS. Fotografija: metrologija.me

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Inicijativa za donošenje standarda Republike Srpske

  Inicijativu za donošenje standarda Republike Srpske ili srodnog dokumenta Zavodu može da podnese bilo koja zainteresovana strana, uz detaljno navođenje razloga i potreba donošenja tog dokumenta. Proceduru donošenja standarda RS ili srodnog dokumenta može pokrenuti i Zavod kada se na osnovu stava Savjeta utvrdi da ne postoji interes da Institut donese određeni standard ili srodni dokument čije donošenje predlaže zainteresovana strana iz RS ili sam Zavod. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu RS