Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti RS
100%
Za: 1 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Usvojen

Na dnevnom redu 5. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja se održava 26.9.2023. godine, naći će se i Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti RS. 

Ovim zakonom uređuje se pružanje pomoći u Republici Srpskoj, osnivanje, djelatnost i organizacija Fonda solidarnosti Republike Srpske, način prikupljanja, upravljanja i raspolaganja sredstvima za pružanje pomoći, postupak dodjele sredstava, izvještavanje i nadzor nad prikupljanjem, dodjelom, odnosno raspoređivanjem sredstava za pružanje pomoći. 

Kako navode predlagači, razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se stvori zakonski okvir i u formi jednog zakonskog propisa uredi model pružanja pomoći radi naknade štete ili direktne podrške civilnom i privrednom sektoru, s ciljem anuliranja posljedica nastalih uslijed vanrednih okolnosti, kao što su elementarne nepogode, prirodne, tehničko-tehnološke i ekološke katastrofe, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu, i svih drugih nepredviđenih događaja čije se nastupanje, kao i posljedice, ne mogu predvidjeti. 

Za saniranje štetnih posljedica navedenih okolnosti trenutno u pravnom sistemu Republike Srpske egzistiraju dva fonda, i to: Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacioni fond Republike Srpske, koji su osnovani u različitim okolnostima s različitom ulogom i predmetom finansiranja. 

Predlagači ističu da je nakon prestanka vanrednog stanja i vanredne situacije izazvane pandemijom Covid-19 potrebno reorganizovati Kompenzacioni fond Republike Srpske, kao i revitalizovati Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske osnovan s ciljem saniranja štetnih posljedica poplava tokom maja 2014. godine u Republici Srpskoj. 

Cilj je zakona obezbjeđenje jedinstvene procedure za pružanje pomoći u svim nepredviđenim situacijama. Također, predlagači su, poučeni iskustvima primjene oba navedena zakonska rješenja, u ovom zakonu preciznije riješili određena pitanja, naročito u procesnom smislu i u segmentu izvještavanja o utrošku sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, te su propisani osnovni kriteriji za dodjelu pomoći. 

S obzirom na to da se predloženim zakonom stvara zakonski okvir i uređuju pitanja neophodna za pružanje pomoći, prevashodno građanskom i privrednom sektoru zbog okolnosti izazvanim događajima koji se ne mogu predvidjeti ili čije se posljedice nisu mogle spriječiti, a s ciljem bržeg i efikasnijeg obeštećenja oštećenih subjekata, što je nesporno u opštem interesu, predloženo je da se ovaj zakon razmatra po hitnom postupku.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pomoć uslijed vanrednih okolnosti

  Osnovni je cilj zakona pružanje pomoći uslijed elementarnih nepogoda, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu i svih drugih nepredviđenih događaja čije se nastupanje, kao i posljedice, ne mogu predvidjeti. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Korisnici/e sredstava Fonda solidarnosti RS

  Korisnici/e sredstava iz ovog zakona mogu biti: fizička lica (građani/ke), preduzetnici/e, privredna društva, ostala pravna lica (javne ustanove, udruženja, fondovi, fondacije i sl.) i institucije Republike Srpske. U pojedinim situacijama koje su posebno normirane u ovom zakonu, kao korisnici/e sredstava pojavljuju se i jedinice lokalne samouprave. Fotografija: freepik.com

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Izvori finansiranja Fonda solidarnosti RS

  Sredstva za pružanje pomoći radi realizacije cilja ovog zakona obezbjeđuju se iz budžetskih sredstava Republike Srpske, domaćih i inostranih zajmova ili kredita, domaćih i inostranih donacija, prihoda od igara na sreću, sredstava ostvarenih prodajom imovine stečene izvršenjem krivičnih djela, posebnog doprinosa za solidarnost, u skladu s posebnim propisom, i drugih sredstava - sve u skladu s posebnim propisima. Fotografija: bosnainfo.ba

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prestanak postojanja Fonda solidarnosti za obnovu RS i Kompenzacionog fonda RS

  Fond solidarnosti danom stupanja na snagu ovog zakona preuzima sva prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacionog fonda Republike Srpske. Formalno-pravno, danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da postoje Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacioni fond Republike Srpske, a ukoliko postoje određene neizvršene obaveze iz prethodnog perioda, njih će s danom stupanja na snagu ovog zakona preuzeti Fond solidarnosti. Fotografija: capital.ba

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Igor Crnadak
PDP
Poslanik u NSRS
Nebojša Vukanović
Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića
Poslanik u NSRS
Maja Dragojević-Stojić
SDS
Poslanica u NSRS
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama RS