Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru RS
60%
40%
Za: 3 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske uvršten je na dnevni red 5. redovne sjednice Narodne skupštine RS, koja se održala 26.9.2023. godine.  

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je, kao organ u čijoj je nadležnosti nadzor nad primjenom Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, analizirala primjene tog zakona u praksi, nakon čega je donesen zaključak da je neophodno izvršiti određene intervencije u važećim zakonskim rješenjima. Navedeno je predloženo Vladi kao predlagaču, a Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i u Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2023. godinu uvrstila donošenje izmjena i dopuna Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske. 

Narodna skupština Republike Srpske je na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine, usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i donijela Zaključak broj: 02/1-021-104/23, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 13/23.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Proširen djelokrug radova geodetskih organizacija

  Propisuje se širi djelokrug geodetskih radova koje geodetske organizacije mogu da izvode, a to su, pored postojećih, izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat i realizacija projekata geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja u inženjersko-tehničkim oblastima. Fotografija: geoforum.pl

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Troškovi imenovanja privremenog zastupnika

  Troškove imenovanja privremenog zastupnika snosi jedinica lokalne samouprave na čijem se području izlažu podaci o nepokretnostima i utvrđuju prava o njima. Troškove je, prije izmjena ovog zakona, snosila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove te su se finansirali iz sredstava Svjetske banke za osnivanje jedinstvene evidencije o nepokretnostima i sredstava Uprave. Fotografija: divisnekretnine.rs

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabilježba spora u katastar nepokretnosti

  Zakonom se detaljnije definišu pojmovi zabilježbe spora i upravnog postupka u katastar nepokretnosti. Prijedlog za zabilježbu spora može podnijeti lice koje smatra da mu je povrijeđeno stvarno pravo, a uz prijedlog dostavlja sljedeću dokumentaciju: kopiju tužbe, dokaz da je tužba podnesena nadležnom sudu i dokaz da je aktivno legitimisan za podnošenje takvog prijedloga. Fotografija: storage.bljesak.info

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Danijel Jošić
SNSD
Poslanica
Mirjana Orašanin
SDS
Poslanica
Bobana Ćibić
NPS
Poslanica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 1

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu RS