Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu RS
13%
87%
Za: 2 Protiv: 13

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

12.12.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada RS
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Usvojen

O Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o radu RS raspravljalo se na 7. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja se održala 12.12.2023. godine.

Predloženi zakon dio je seta mjera koje Vlada Republike Srpske preduzima prilikom izrade budžeta za 2024. godinu s ciljem sprečavanja zloupotreba korištenja sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Mijenja se način utvrđivanja visine naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva

  Prijedlogom je povećan period utvrđivanja prosječne plate sa 12 na 18 mjeseci, a ukoliko žena nije ostvarila platu za svih posljednjih 18 mjeseci, prilikom obračuna prosječne plate za svaki mjesec za koji nije ostvarila platu uzima se iznos najniže plate u RS. Iste odredbe primjenjuju se i na druga lica koja imaju pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanja sa posla zbog njege i staranja o djetetu. Fotografija: politika.rs

  16%
  84%
  Za: 3 Protiv: 16 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Amir Hurtić
SDBIH
Poslanik
Diana Čekić
PDP
Poslanica
Milica Ijačić
SNSD
Poslanica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zagorka Grahovac

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama RS