Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi RS
100%
Za: 9 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

06.11.2013.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Zakon je usvojen 06.11.2013. godine

Zakon o lokanoj samoupravi uređuje sistem, jedinice, način i uslove formiranja lokalnih samouprava, poslove, organe, imovinu i finasiranje istih, akte, postupak nadzora organa lokalne samouprave i saradnju istih sa republičkim organima, oblike neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi itd.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Finansijska autonomija

  Lokalnoj samoupravi dodijeljene su veće ovlasti u smislu finansijske autonomije.

  89%
  11%
  Za: 8 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Direktna demokratija

  Postupak i način neposrednog izjašnjavanja građana utvrđuju zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

  100%
  Za: 8 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.