Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi RS
17%
83%
Za: 5 Protiv: 25

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

10.02.2010.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Republike Srpske
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Usvojen

Zakon uređuje raspisivanje i sprovođenje referenduma, organe za njegovo sprovođenje kao i način izjašnjavanja građana, zaštitu prava i način ostvarivanja građanske inicijative, dok pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani koji imaju i biračko pravo.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Izmjena Ustava

  Minimalni potreban broj potpisnika inicijative za promjenu Ustava RS iznosi 3000.

  76%
  24%
  Za: 19 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.