Aida Baručija

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
BHI - FK
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Aida Baručija rođena je 1976. godine i dolazi iz Zenice. Diplomirala je na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici te magistrirala na Medicinskom fakultetu u okviru istog univerziteta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, završila je sva tri nivoa menadžmenta i stekla zvanje top-menadžera u zdravstvu. Edukaciju za vanjskog ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) završila je 2017. godine, te je od iste godine angažovana kao vanjski saradnik AKAZ-a.

Zaposlena je u JU Dom zdravlja Zenica, a u okviru svog angažmana radila je u različitim službama ove ustanove. Baručija od 1996. godine radi u Domu zdravlja Zenica, a od 2012. godine zaposlena je kao saradnik za odnose s javnošću. 

Bila je članica stranke Nezavisni blok, koju je napustila krajem mandata 2018–2022, kada postaje članica Bosanskohercegovačke inicijative – Fuad Kasumović. Tokom mandata 2018–2022. bila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.


Izborna jedinica
4
Pozicija
Broj osvojenih glasova
9551

Pitanje: Postovana gospođo, postujemo Vas kao odgovornog i veoma mudrog politicara i zenu, stoga Vam se obracamo, da li ste u mogucnosti da uticete na produzenje starosne granice za vojnike sa 40 godina starosti na 45 godina ili kao u zemljama okruzenja do 52 godine. Veliki broj iz ove katogorije ostace bez posla ili samovoljno napusta zbog toga. Veliki broj je veoma strucnih ljudi. Molim Vas pokusajte nesto da se uradi po tom pitanju. Hvala Vam.

Pitanje postavljeno: 05.10.2023  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani,

zahvaljujem Vam se na postavljenom pitanju i ukazanom povjerenju.

Problem o kojem govorite regulisan je Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18), u članu 101. (Dužina trajanja profesionalne vojne službe), stav (1), tačka c) koja glasi: “c) vojnici (OR 1-4) 20 godina, ali najduže do 40 godina života, prema potrebama službe i uz ispunjavanje standarda po osnovu psihofizičke sposobnosti.“

Shodno tome, uspostavila sam institucionalnu komunikaciju sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine (Reg broj: 01-50-1-2404/23) kako bismo čim prije pokušali riješiti navedeni problem. 

Za dodatna pitanja, stojim na raspolaganju,

Lp Aida Baručija


Datum odgovora: 22.11.2023

Stranica 1 od 1