Aida Baručija

100%
Broj pitanja: 1
Broj odgovora: 1
Stranka
BHI - FK
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Aida Baručija rođena je 1976. godine i dolazi iz Zenice. Diplomirala je na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici te magistrirala na Medicinskom fakultetu u okviru istog univerziteta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva, završila je sva tri nivoa menadžmenta i stekla zvanje top-menadžera u zdravstvu. Edukaciju za vanjskog ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) završila je 2017. godine, te je od iste godine angažovana kao vanjski saradnik AKAZ-a.

Zaposlena je u JU Dom zdravlja Zenica, a u okviru svog angažmana radila je u različitim službama ove ustanove. Baručija od 1996. godine radi u Domu zdravlja Zenica, a od 2012. godine zaposlena je kao saradnik za odnose s javnošću. 

Bila je članica stranke Nezavisni blok, koju je napustila krajem mandata 2018–2022, kada postaje članica Bosanskohercegovačke inicijative – Fuad Kasumović. Tokom mandata 2018–2022. bila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.


Izborna jedinica
4
Pozicija
Broj osvojenih glasova
9551
Stranica 0 od 0