Safet Softić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija

Safet Softić rođen je 6. 11. 1965. godine u Podgorju, općina Banovići. Diplomirao je orijentalistiku na Filozofskom fakultetu, a magistrat je odbranio na Pravnom fakultetu u Zenici. Za vrijeme i poslije rata bio je uposlenik Islamske zajednice u BiH. Obavljao je važne funkcije tokom karijere. Bio je ministar u Vladi Tuzlanskog kantona te šef Kabineta premijera Tuzlanskog kantona. Bio je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. U Stranci demokratske akcije (SDA) obnašao je razne funkcije, a od 2013. je na poziciji potpredsjednika SDA. 


Izborna jedinica
Pozicija