Nermin Mandra

0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Nermin Mandra je rođen 17. decembra 1969. godine. Mašinsku tehničku školu završio je u Kaknju, a Mašinski fakultet u Sarajevu. Od maja do decembra 1992. godine, kao dobrovoljac, bio angažovan u ARBiH. Od 1994. do 2001. godine obavljao je dužnost direktora, te glavnog i odgovornog urednika JP “Radio Kakanj”. U periodu 2001 – 2003. godina radio je u Termoelektrani Kakanj na poslovima Šefa smjene. Na dužnost ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi ZDK imenovan je 2003. godine. Ovu dužnost obavljao je u dva mandata. U to vrijeme obavljao je i dužnost komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite, bio je član uprava nekoliko sportskih klubova, te član organizacionih odbora sportskih i drugih manifestacija. Period u kojem je obavljao dužnost kantonalnog ministra ostao je zapamćen kao period intenzivne izgradnje cesta na području našeg kantona. Nakon isteka drugog mandata vraća se u Kakanj na mjesto pomoćnika direktora Termoelektrane Kakanj. Na lokalnim izborima koji su održani 7. oktobra 2012. godine, kao kandidat SDA, izabran je za načelnika Općine Kakanj. Obavljao je i dužnost člana Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH. U prijeratnom periodu igrao je za Košarkaški klub „Termoelektrana“ Kakanj čiju tradiciju baštini današnji Košarkaški klub „Kakanj“ osvajač Prvenstva BiH – Liga 12 u sezoni 2015/2016. Član je SDA od osnivanja, a kroz stranački angažman obavljao je funkcije člana Inicijativnog odbora za formiranje SDA Kakanj, predsjednika Muslimanskog onladinskog saveza, člana predsjedništva MOS-a BiH, predsjednika Općinske organizacije SDA te člana Predsjedništva SDA BiH.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
27536

Pitanje: Da li postoji potencijal za neki nacrt zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada će biti usvojen Zakon o zaštiti zraka u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 2