Nermin Mandra

0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Nermin Mandra je rođen 17. decembra 1969. godine. Mašinsku tehničku školu završio je u Kaknju, a Mašinski fakultet u Sarajevu. Od maja do decembra 1992. godine, kao dobrovoljac, bio angažovan u ARBiH. Od 1994. do 2001. godine obavljao je dužnost direktora, te glavnog i odgovornog urednika JP “Radio Kakanj”. U periodu 2001 – 2003. godina radio je u Termoelektrani Kakanj na poslovima Šefa smjene. Na dužnost ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u Vladi ZDK imenovan je 2003. godine. Ovu dužnost obavljao je u dva mandata. U to vrijeme obavljao je i dužnost komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite, bio je član uprava nekoliko sportskih klubova, te član organizacionih odbora sportskih i drugih manifestacija. Period u kojem je obavljao dužnost kantonalnog ministra ostao je zapamćen kao period intenzivne izgradnje cesta na području našeg kantona. Nakon isteka drugog mandata vraća se u Kakanj na mjesto pomoćnika direktora Termoelektrane Kakanj. Na lokalnim izborima koji su održani 7. oktobra 2012. godine, kao kandidat SDA, izabran je za načelnika Općine Kakanj. Obavljao je i dužnost člana Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH. U prijeratnom periodu igrao je za Košarkaški klub „Termoelektrana“ Kakanj čiju tradiciju baštini današnji Košarkaški klub „Kakanj“ osvajač Prvenstva BiH – Liga 12 u sezoni 2015/2016. Član je SDA od osnivanja, a kroz stranački angažman obavljao je funkcije člana Inicijativnog odbora za formiranje SDA Kakanj, predsjednika Muslimanskog onladinskog saveza, člana predsjedništva MOS-a BiH, predsjednika Općinske organizacije SDA te člana Predsjedništva SDA BiH.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
27536
Stranica 0 od 0