Alma Čolo

100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođena 15. januara 1961. godine u Sarajevu. Završila Osnovnu školu i Prvu gimnaziju u Sarajevu sa odličnim uspjehom i nosilac značke „Ognjen Prica“. Pravni fakultet u Sarajevu upisala školske 1979/1980 godine i diplomirala u redovnom roku 07.07.1983. godine. Na istom fakultetu odbranila Magistarski rad na katedri za Krivično pravo 03. juna 2009. godine i stekla zvanje magistra pravnih nauka. Pravosudni ispit položila 1993. godine, a stručni ispit za rad u organima uprave 1987. godine.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
6147
Stranica 0 od 0