Mira Pekić

0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Stranka
PDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Mira Pekić, rođena 26.08.1966. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom Brodu , a Ekonomski fakultet u Banja Luci 1989. godine. 2014. godine stekla je zvanje Ovlaštenog revizora. Radila je u Rafineriji nafte u Brodu, u Stil Mehanici u Derventi, a od 2015. godine imenovana je na mjesto savjetnika člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Živi u Banja Luci, udata je i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
521
Pozicija
Broj osvojenih glasova
2984

Pitanje: Da li postoji potencijal za neki nacrt zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada će biti usvojen Zakon o zaštiti zraka u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 2