Mira Pekić

0%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 0
Stranka
PDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Mira Pekić, rođena 26.08.1966. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom Brodu , a Ekonomski fakultet u Banja Luci 1989. godine. 2014. godine stekla je zvanje Ovlaštenog revizora. Radila je u Rafineriji nafte u Brodu, u Stil Mehanici u Derventi, a od 2015. godine imenovana je na mjesto savjetnika člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Živi u Banja Luci, udata je i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
521
Pozicija
Broj osvojenih glasova
2984
Stranica 0 od 0