Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH
7%
93%
Za: 24 Protiv: 341

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

Nepoznat
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ključna izmjena kada je u pitanju ovaj zakon, vrši se u članu 7. kojim se podiže cestarina za izgradnju autocesta sa 0,10 na 0,25 KM po litru. Također, cestarina se uvodi i za tečni naftni plin za pogon motornih vozila iznosu od 0,15 KM za ceste, te 0,25 KM za autoceste po kilogramu autoplina. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Biogoriva i biotečnosti

  Biogoriva i biotečnosti postaju akcizni proizvodi, te se na njih propisuje akciza u iznosu od 0,30 KM.

  12%
  88%
  Za: 26 Protiv: 186 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Cestarina

  Iznos koji se plaća za cestarinu povećava se sa 0,10 KM na 0,25 KM po litru.

  8%
  92%
  Za: 18 Protiv: 205 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Cestarina za plin

  Uvodi se cestarina za tečni naftni plin za pogon motornih vozila iznosu od 0,15 KM za ceste, te 0,25 KM za autoceste po kilogramu autoplina.

  7%
  93%
  Za: 15 Protiv: 202 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu