Amir Purić

78%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 7
Stranka
NS
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Amir Purić rođen je 1989. godine i živi u Velikoj KladušiPo zanimanju je novinar i magistar ljudskih prava i demokratije.

Za predsjednika OO Naše stranke Velika Kladuša izabran je u novembru 2019. godine. Vijećnik je u OV Općine Velika Kladuša.

Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1248

Pitanje: Poštovani,Molimo Vas da od Općinskog suda u Sarajevu/Tuzli/Mostaru i Bihaću zatražite evidenciju u skladu sa članom 76. Zakona o stečaju (FBIH 53/2021).........................................................................................................................................................Član 76.(Broj predmeta koji može voditi stečajni upravnik)(1) Stečajni upravnik može voditi dva stečajna postupka istovremeno.(2) Nadležni sud uređuje i vodi evidenciju o otvorenim stečajnim postupcima, angažovanim upravnicima i broju predmeta kojima su upravnici zaduženi. Naime, stečajne sudije uporno imenuju stečajne upravitelje koji su već angažovani u većem broju slučajeva nego što je zakon propisao. Da vidimo da li sudije poštuju zakon.Unaprijed hvala

Pitanje postavljeno: 20.09.2023  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Poštovani,

hvala Vam na pitanju. U narednim danima ću tražiti službenu informaciju od navedenih institucija.

Srdačno,

Amir P.


Datum odgovora: 25.09.2023

Sva direktna pitanja

Pitanje: Poštovani,Da li podržavate usvajanje nacrta koji eksplicitno diskriminira veliki broj stručnjaka (više od 1100 diplomiranih pedagoga-psihologa i bachelora pedagogije-psihologije, kao i više od 80 magistara psihologije) koji svoj posao odgovorno, stručno i savjesno obavljaju u ustanovama koje su temelj našeg društva: odgojno-obrazovne ustanove, centri za socijalni rad, klinički centri i druge ustanove u kojima se bavi mentalnim zdravljem građana Bosne i Hercegovine?Usvajanjem ovog nacrta izlažemo se opasnosti da prepustimo moć grupi pojedinaca koji bi na osnovu svoje subjektivne definicije "psihologa stručnjaka" određivali ko je to "dobar" psiholog, a ko ne. Također, navodi se da se nacrtom nastoji riješiti problem "upitne pouzdanosti i valjanosi korištenog psihološkog instrumentarija". Međutim, niti u jednom dijelu zakona nije regulisana metodologija za procjenu pouzdanosti i valjanosti psihološkog mjernog instrumenta, jednog od glavnih oruđa u radu psihologa. Također, današnja realnost ukazuje da odgovorni psiholozi imaju malu motivaciju za korištenje pouzdanih i valjanih mjernih instrumenata i često se zadovoljavaju sa onim što imaju, odnosno znaju da koriste. Zbog toga ponovo se vraćamo na istu priču. Pojedinci će moći da prave odluke šta je to "dobra praksa", bez razmatranja objektivnih kriterija i provođenja istinskih, naučnih principa koji proizlaze iz psihološke nauke i direktno se ulijevaju u praksu.Bojim se da ćemo ovim nacrtom postići ono što se navodno želi izbjeći: još veće povećanje nekompetentosti u području psihološke djelatnosti i povećanje vjerovatnoće da će stručne osobe koje ovaj zakon prepoznaje, zbog nedostatka znanja i iskustva, praviti kardinalne pogreške u svom radu. Zaključno, ovaj nacrt bi potencijalno mogao štetiti ne samo pedagozima-psiholozima, nego i našem društvu uopće. Da li smatrate da na ovakav način šaljete poruku građanima Bosne i Hercegovine da se u našoj državi ne cijeni trud i rad i dugogodišnji napori u sticanju stručnih znanja i kompetencija? Drugim riječima, da li u definiciji "izvrsnosti" u našem društvu izostaje profesionalnost, stručnost i kompetentnost?Unaprijed hvala na odgovoru.

Pitanje postavljeno: 29.02.2024  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani,

Ukoliko nacrt zakona o kojem pišete bude usvojen, započeće proces javne rasprave, kada ćete vi i svi ostali zainteresirani sudionici biti u prilici da svoje primjedbe uputite službeno predlagaču zakona. Zapisnici sa javnih rasprava će također biti dostavljeni svim zastupnicima, te ćemo, nakon što Vlada dostavi prijedlog zakona, vidjeti šta je od primjedbi/sugestija prihvaćeno od strane predlagača. Nakon toga će se na prijedog zakona moći uputiti i konkretni amandmani (od strane svakog zastupnika ili samog predlagača) koji ispravljaju eventualne nedostatke. Tek nakon usvajanja prijedloga u oba doma, zakon će stupiti na snagu. Vjerujem da je period između usvajanja nacrta i prijedloga (radi se o mjesecima) sasvim dovoljan kako bi se, uz učešće svih zainteresiranih strana, došlo do najboljeg zakonskog rješenja. Ukoliko, pak, nacrt zakona ne bude usvojen, ova oblast će i dalje biti neuređena, što, vjerujem, nikom nije u interesu.

Srdačno


Datum odgovora: 11.03.2024

Pitanje: Poštovani predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini,Zašto u zakon o psihološkoj djelatnosti nisu uključeni pedagozi-psiholozi?Smatram da je zakon o psihološkoj djelatnosti potreban i koristan za naše društvo, ali šta ćemo postići ukoliko se usvoji zakon koji ne prepoznaje dio stručnjaka pedagoga-psihologa koji mogu kompetentno obavljati psihološku djelatnost? Zar kao društvo ne bismo dobili više ukoliko u zakonskom okviru prepoznamo stručnjake koji su se obrazovali u svojoj zemlji i koji u ovim izazovnim vremenima mogu stručno i savjesno pružati pomoć i podršku u unapređenju mentalnog zdravlja, što su pokazali i dosadašnjim višedecenijskim angažmanom u psihološkoj djelatnosti. Zar i danas u praksi nemamo slučajeve u kojima stručnjaci koji su u drugim djelatnostima i oblastima završili dvopredmetne studije koji su danas jednopredmetni kao npr. matematika-fizika, biologija-hemija bez problema mogu raditi u struci i obavljati različite djelatnosti?

Pitanje postavljeno: 29.02.2024  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Poštovani,

Ukoliko nacrt zakona o kojem pišete bude usvojen, započeće proces javne rasprave, kada ćete vi i svi ostali zainteresirani sudionici biti u prilici da svoje primjedbe uputite službeno predlagaču zakona. Zapisnici sa javnih rasprava će također biti dostavljeni svim zastupnicima, te ćemo, nakon što Vlada dostavi prijedlog zakona, vidjeti šta je od primjedbi/sugestija prihvaćeno od strane predlagača. Nakon toga će se na prijedog zakona moći uputiti i konkretni amandmani (od strane svakog zastupnika ili samog predlagača) koji ispravljaju eventualne nedostatke. Tek nakon usvajanja prijedloga u oba doma, zakon će stupiti na snagu. Vjerujem da je period između usvajanja nacrta i prijedloga (radi se o mjesecima) sasvim dovoljan kako bi se, uz učešće svih zainteresiranih strana, došlo do najboljeg zakonskog rješenja. Ukoliko, pak, nacrt zakona ne bude usvojen, ova oblast će i dalje biti neuređena, što, vjerujem, nikom nije u interesu.

Srdačno


Datum odgovora: 11.03.2024

Sva pitanja po zakonima