Zlatko Ercegović

25%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 1
Stranka
SDP
Parlament
Parlament Federacije BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Zlatko Ercegović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, a nakon završenog fakulteta je do 1995 bio zaposlen kao asistent na predmetu Fiziologija Medicinskog fakulteta u Tuzli. Specijalizaciju iz neurohirurgije je završio u UKC Tuzla. Dio specijalizacije u trajanju od šest mjeseci je u okviru programa AIHA proveo u Klinici za neurohirurgiju Univerziteta New York u Buffalu, SAD i dvije godine u KBC Dubrava Zagreb. Certificirani je neurohirurg od strane Fedrealnog ministarstva zdravstva. U svom neurohirurškom radu bavi se istraživanjem i liječenjem tumora mozga, cerebrovaskularnih bolesti, dječijom neurohirurgijom, hirurgijom perifernih nerava, razvojnim anomalijama centralnog nervnog sistema, degenerativnim bolestima i tumorima kralježnice. Na poziv Klinike za neurohirurgiju Univerziteta u Buffalu, Sad završio je tromjesečnu specijalizaciju iz hirurškog liječenja degenerativnih bolesti kičme. Član je Udruženja neurohirurga u BiH, Hrvatskog neurokirurškog društva, AO Spine, North America Spine Society. Dr Ercegović je autor ili koautor više od 50 naučnih ili stručnih radova. Trenutno obavlja dužnost šefa Odjeljenja za spinalnu neurohirurgiju, Klinike za neurohirurgiju, UKC Tuzla i docent je na predmetu Hirurgiju Medibsnkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i na predmetu “Fiziologija” na EUBD.

Izborna jedinica
403
Pozicija
Zastupnik
Broj osvojenih glasova
6789

Pitanje: Da li smatrate opravdanim povećanje izdvajanja za plaće i naknade uposlenih iz u Budžetu FBiH za 2019. godinu?

Pitanje postavljeno: 08.01.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Pitanje na zakonu: Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu

Vidi sva pitanja na zakonu

Odgovor:

Smatram  opravdanim   povećanje plaća  i naknada  radnicima u administraciji kojim plaća nije povećana već deset godina . Dakle povecanje “da”  radnicima u administraciji, ali “ne“ izabranim i imenovanim duznosnicima. 


Datum odgovora: 15.01.2019