Prijedlog Zakona o porezu na dohodak FBiH
6%
94%
Za: 94 Protiv: 1481

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

Nepoznat
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom se mijenja način oporezivanja poreza na dohodak i to na način da se dohodak do 800 KM oporezuje sa stopom od 10%, a sa 20% se oporezuju prihodi preko 800 KM. Lični odbitak, prema ovom zakonu iznosi 700 KM mjesečno, odnosno 8.400 KM godišnje.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Lični odbitak

  Lični odbitak iznosi 700 KM mjesečno ili 8.400 KM godišnje.

  10%
  90%
  Za: 82 Protiv: 736 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Stope poreza

  Porez na primanja do 800 KM je 10%, a porez na primanja veća od 800 KM je 20%.

  6%
  94%
  Za: 45 Protiv: 726 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata


"Naime, prijedlozima zakona će de facto doći do ukidanja toplog obroka, naknada za prijevoz i regres čime će se izvršiti dodatni udar na džepove radnika. S obzirom da, ukoliko ne dođe do potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora, koji su propisivali obavezu poslodavcima za isplatu pomenutih naknada, više neće postojati zakonska obaveza poslodavaca da isplaćuju naknade, sasvim je opravdano očekivati da će doći do njihovog ukidanja", saopćili su.

Ovim će biti, kako kažu, naročito pogođen realni sektor, u prvom redu radnici kod privatnih poslodavaca, posebno tamo gdje nema ni sindikata. 

"Ne postoje nikakve garancije da će ove naknade biti transformisane u plaću radnika u istom iznosu (to će praktično ovisiti od dobre volje poslodavca), tako da je pitanje njihovog poreskog tretmana u ovom slučaju potpuno irelevantno. Ako se to desi, a velika vjerovatnoća je da će se desiti, biće to daleko ozbiljniji problem i gubitak za one radnike koji su značajan dio svojih „plaća“ primali kroz topli obrok i prijevoz (u prosjeku 200 KM mjesečno) nego postavljanje praga, odnosno definisanje poreske stope. Time se opravdanje predlagača da se želi postići poreska neutralnost pokazuje kao potpuno nerealno i neargumentovano", naveli su.

Takođe, dodaju i da je neophodno da se što prije uradi tačna projekcija finansijskih efekata primjene predloženih zakona, jer se samo tako može steći realna slika o tome šta ustvari radnike očekuje.

Savez samostalnih sindikata BiH, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je doborovoljna i interesna organizacija radnika koji su organizovani kroz granske sindikate i unije-članice SSSBiH sa područja Bosne i Hercegovine.
Pitaj parlamentarce
Mirsad Zaimović
SDA
Predsjedavajući Predstavničkog doma
Mladen Bošković
HDZ BiH
Potpredsjedavajući Predstavničkog doma
Irfan Čengić
SDP
Najaktivniji parlamentarac
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Postovani,zar ne smatrate da se ovim zakonom pokusavaju dodatno opteretiti i radnici i poslodavci? Zasto se ne insistira na smanjivanju stopa doprinosa sa dosadasnjih skoro 33% na 20%? Ako bi se zakon u ovakvom obliku uveo - nova stopa opterecenja na plate bi bila skoro pa 46% - ne uzimajuci u obzir cinjenicu da svaki radnik, i svako fizicko lice drzavi dodatno plati 17% PDV-a , sto predstavlja ukupno opterecenje od 63% ?Pored toga, zbog cega SDA-SDP i ostale stranke ne insistiraju na vracanju poreskih olaksica za izvoznike - u vidu oslobadjanja poreza na dobit - kada znamo cinjenicno stanje u kakvom se nalaze izvoznici, odnosno kakva je pokrivnost uvoza izvozom( 93% - 7%) ? Imajuci u vidu da se istovremeno smanje i stope doprinosa sa 33% na 20%, +13% na dohodak, sto bi cinilo ukupno poresko opterecenje za radnika i poslodavca od 33%?Zanima me, da li ce SDP kao stranka insistirati na vracanju ovih poreskih olaksica izvoznicima u paketu sa izmjenama zakona o doprinosima i dohotku, buduci da se predlozenim zakonom namjerava oporezivati i dividenda firmi - sto je vec jednom oporezovano i smatram da to predstavlja dodatno opterecenje na firme!Dakle, glavno pitanje je da li ce se vracati poreske olaksice za izvoznike u vidu oslobadjanja poreza na dobit - ako je ostvareni izvoz 30% i vise za tu fiskalnu godinu?Hvala

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Jasmina Zubić, SDP, 16.11.2019.

Da,naravno da ću se zalagati za vraćanje poreskih olakšica za izvoznike.U proceduri donošenja Zakona o porezu na dobit upravo je jedan od naših  amandmana bio i amandman kojim bi se vratile poreske olakšice za izvoznike, ali su, nažalost, svi amandmani odbijeni.


Pitanje: Postovani,zar ne smatrate da se ovim zakonom pokusavaju dodatno opteretiti i radnici i poslodavci? Zasto se ne insistira na smanjivanju stopa doprinosa sa dosadasnjih skoro 33% na 20%? Ako bi se zakon u ovakvom obliku uveo - nova stopa opterecenja na plate bi bila skoro pa 46% - ne uzimajuci u obzir cinjenicu da svaki radnik, i svako fizicko lice drzavi dodatno plati 17% PDV-a , sto predstavlja ukupno opterecenje od 63% ?Pored toga, zbog cega SDA-SDP i ostale stranke ne insistiraju na vracanju poreskih olaksica za izvoznike - u vidu oslobadjanja poreza na dobit - kada znamo cinjenicno stanje u kakvom se nalaze izvoznici, odnosno kakva je pokrivnost uvoza izvozom( 93% - 7%) ? Imajuci u vidu da se istovremeno smanje i stope doprinosa sa 33% na 20%, +13% na dohodak, sto bi cinilo ukupno poresko opterecenje za radnika i poslodavca od 33%?Zanima me, da li ce SDP kao stranka insistirati na vracanju ovih poreskih olaksica izvoznicima u paketu sa izmjenama zakona o doprinosima i dohotku, buduci da se predlozenim zakonom namjerava oporezivati i dividenda firmi - sto je vec jednom oporezovano i smatram da to predstavlja dodatno opterecenje na firme!Dakle, glavno pitanje je da li ce se vracati poreske olaksice za izvoznike u vidu oslobadjanja poreza na dobit - ako je ostvareni izvoz 30% i vise za tu fiskalnu godinu?Hvala

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Lana Prlić, SDP, 15.11.2019.

Apsolutno se slažem da za većinu poslodavaca ovaj zakon neće biti rasterećenje, jer za plate ispod 650KM trošak poslodavca će biti veći nego do sada zbog proširenja poreske osnovice. 59% isplaćenih plata su upravo plate ispod 650KM. U ranijim istupima SDP je naglasio da insistiramo na oslobađanju poreza na dobit firme koje izvoze. Takav zakon je bio na snazi za vrijeme Vlade FBiH koju je vodio SDP, a ta olakšica je ukinuta dolaskom Vlade Fadila Novalića. 


Pitanje: Postovani,zar ne smatrate da se ovim zakonom pokusavaju dodatno opteretiti i radnici i poslodavci? Zasto se ne insistira na smanjivanju stopa doprinosa sa dosadasnjih skoro 33% na 20%? Ako bi se zakon u ovakvom obliku uveo - nova stopa opterecenja na plate bi bila skoro pa 46% - ne uzimajuci u obzir cinjenicu da svaki radnik, i svako fizicko lice drzavi dodatno plati 17% PDV-a , sto predstavlja ukupno opterecenje od 63% ?Pored toga, zbog cega SDA-SDP i ostale stranke ne insistiraju na vracanju poreskih olaksica za izvoznike - u vidu oslobadjanja poreza na dobit - kada znamo cinjenicno stanje u kakvom se nalaze izvoznici, odnosno kakva je pokrivnost uvoza izvozom( 93% - 7%) ? Imajuci u vidu da se istovremeno smanje i stope doprinosa sa 33% na 20%, +13% na dohodak, sto bi cinilo ukupno poresko opterecenje za radnika i poslodavca od 33%?Zanima me, da li ce SDP kao stranka insistirati na vracanju ovih poreskih olaksica izvoznicima u paketu sa izmjenama zakona o doprinosima i dohotku, buduci da se predlozenim zakonom namjerava oporezivati i dividenda firmi - sto je vec jednom oporezovano i smatram da to predstavlja dodatno opterecenje na firme!Dakle, glavno pitanje je da li ce se vracati poreske olaksice za izvoznike u vidu oslobadjanja poreza na dobit - ako je ostvareni izvoz 30% i vise za tu fiskalnu godinu?Hvala

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Irfan Čengić, SDP, 14.11.2019.

Poštovani apsolutno se slažem da predloženi zakoni ne rasterećuje većinu poslodavaca jer troškovi poslodavaca sa platama do 800KM su veći nego sadašnjim zakonom zbog proširenja poreske osnovice. Prema dostupnim podacima 59% isplaćenih plata su manje od 650KM iz čega se može zaključiti da većina realno sektora će biti pogođena ovim zakonom.

Za vrijeme Vlade FBiH koju je vodio SDP izvoznici su bili oslobođeni poreza na dobit, Vlada Fadila Novalića je ukinula tu poresku olakšicu. Mi u SDPu i dalje smatramo da izvoz treba biti stimulisan poreskim olakšicama


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 70

Sa 19 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 316 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih lica-rezidenata FBiH koja su ostvarila prihode iz inostranstva - Irfan Čengić