Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine
29%
71%
Za: 634 Protiv: 1533

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

25.01.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Vrijednost općeg boda

  Zakon utvrđuje vrijednost općeg boda u visini od 14 KM.

  28%
  72%
  Za: 462 Protiv: 1177 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Usklađivanje vrijednosti općeg boda

  Vrijednost općeg boda usklađuje se 15. aprila svake godine počev od 01.01.2019. godine.

  70%
  30%
  Za: 872 Protiv: 374 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Trezorsko poslovanje

  Svi prihodi od doprinosa za PIO slijevat će se na jedan budžetski račun s kojeg će biti isplaćivane penzije.

  79%
  21%
  Za: 1065 Protiv: 283 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Povećanje penzija

  Zakon propisuje da će svim penzionerima koji su otišli u penziju do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za 10%, a onima koji su prava ostvarili od 31. jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za 5%.

  68%
  32%
  Za: 1050 Protiv: 492 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Posmrtnina

  U slučaju smrti korisnika penzije sa prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine, nasljedniku-članu uže porodice, koji izmiri troškove sahrane pripada jednokratno pravo na naknadu pogrebnih troškova u visini prosječne penzije isplaćene u mjesecu prije smrti korisnika penzije.

  89%
  11%
  Za: 1276 Protiv: 153 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Amandman - Dženan Đonlagić

  Policijskim službenicima koji pravo na penziju ostvaruju kod nosioca osiguranja uslovi za ostvarivanje prava na penziju, način obračuna ličnog koeficijenta i prava na ostvarivanje posebnog staža utvrđuju se posebnim propisom.

  76%
  24%
  Za: 1324 Protiv: 411 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 22 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.