Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH
100%
Za: 62 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

22.11.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Lana Prlić, Aner Žuljević (PD), Jelena Pekić (DN)
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Prijedlog ovog zakona našao se na dnevnom redu 4. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, prvobitno održane 25.7.2023. godine, a čiji je nastavak zakazan za 22.11.2023. godine.

Aktivnosti na uspostavljanju ove evidencije traju još od 2019. godine, a uz Lanu Prlić i Anera Žuljevića, predlagač ovog zakona bio je i Jasmin Duvnjak, koji nije obnovio mandat u ovom sazivu.

Nakon što je Nacrt zakona prošao oba doma, uslijedila je javna rasprava koja je trajala 60 dana.

Uspostava evidencije lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima predstavlja međunarodno pravni standard i obavezu zemalja koje su ratificirale Konvenciju Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, a BiH je jedna od tih država.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Upis osnovnih ličnih i ostalih podataka u Registar

  Riječ je o podacima koji, prije svega, predstavljaju tajne podatke. Pored detaljnih osnovnih ličnih podataka, ovi podaci uključuju: nadimak i lažno ime osuđenog lica, zakonski naziv krivičnog djela s naznakom člana, stava i tačke zakona koji je primijenjen, vrstu kazne i trajanje sigurnosne mjere, podatke o pravnim posljedicama osude, zaposlenje, fotografiju koja se koristi u svrhu fizičkog prepoznavanja osuđenog, DNK osuđenog, datum stupanja i otpuštanja izdržavanja kazne zatvora te podatke o sprovođenju posebnih mjera ovim zakonom. Fotografija: pexels.com

  98%
  2%
  Za: 44 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podaci u registru su trajni i ne brišu se

  Registar vodi nadležna organizacijska jedinica Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, a podaci se unose na osnovu pravosnažno izrečenih presuda za krivična djela protiv spolne slobode i morala djece i maloljetnika. Ovi podaci su trajni i ne brišu se. Fotografija: freepik.com

  95%
  5%
  Za: 41 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uvid i dostavljanje podataka iz Registra drugim organima

  Podaci koji se vode ovim registrom mogu se dostaviti sudu, tužilaštvu i organima unutrašnjih poslova. Isto tako, ovi podaci mogu biti dostavljeni organima i organizacijama, ustanovama, institucijama i udruženjima koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt s djecom. Fotografija: pexels.com

  98%
  2%
  Za: 45 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveze javljanja institucijama nakon izdržane kazne

  Ovo lice dužno je da se javi nadležnoj organizacionoj jedinici kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova prema mjestu stanovanja u roku od 15 dana nakon izdržane kazne, uz obavezu ličnog javljanja svakih šest mjeseci od dana izdržane kazne. Fotografija: centralna.ba

  96%
  4%
  Za: 43 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Fotografisanje lica koje ima obavezu javljanja

  Nadležna organizaciona jedinica kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova obavezna je fotografisati lice koje ima obavezu javljanja u skladu s ovim zakonom, i to prilikom svakog javljanja tog lica. Fotografija: pexels.com

  95%
  5%
  Za: 40 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza informisanja o putovanjima i svakoj promjeni ličnih podataka

  Lice koje je pravosnažno osuđeno na neko od ovim zakonom propisanih krivičnih djela mora obavijestiti nadležnu organizacionu jedinicu kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova o svakom putovanju van mjesta stanovanja, odredištu i dužini trajanja putovanja najkasnije 24 sata prije putovanja. Također, ovo lice dužno je da u roku od tri dana prijavi svaku promjenu ličnih podataka. Fotografija: pexels.com

  93%
  7%
  Za: 41 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabrana posjećivanja mjesta i objekata na kojima se okupljaju djeca

  Zakonom se utvrđuje obaveza uzdržavanja od posjećivanja mjesta i objekata na kojima se okupljaju djeca, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta, igraonice, dječije manifestacije i slično za lica osuđena za krivična djela protiv spolne slobode i morala učinjena prema djeci i maloljetnicima. Fotografija: pexels.com

  98%
  2%
  Za: 49 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Novčane kazne za zloupotrebu podataka iz Registra

  U slučaju da neko lice zloupotrijebi podatke iz Registra u cilju zastrašivanja ili uznemiravanja lica upisanih u Registar ili članova njihove porodice ili te podatke javno objavi, može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 2.000 KM. Fotografija: poslovnenovine.ba

  96%
  4%
  Za: 44 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Aner Žuljević
SDP
Predlagač
Lana Prlić
SDP
Predlagačica
Jelena Pekić
SDP
Delegatkinja u Domu naroda PFBiH
Odgovori parlamentaraca

Pitanje: Kada je riječ o izricanju posebnih mjera propisanih ovim zakonom, da li je riječ o mjerama koje su ograničenog trajanja ili se kao takve izriču doživotno za lice koje je bilo osuđeno za neko od ovim zakonom navedenih krivičnih djela?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Lana Prlić, SDP, 27.11.2023.

Nažalost da. Mjere i odredbe su ograničene na 10 godina, obzirom da se ovaj Zakon oslanja na Krivični zakon FBiH u kojem je ograničeno vrijeme trajanja odredbi na 10 godina. Ali se nadamo će se uskoro mijenjati i Krivični zakon FBiH, i samim time i raditi na produženja ovih mjera. 


Pitanje: Da li ste se vodili nekim istraživanjima prilikom donošenja ovog prijedloga u smislu da ovakvi zakoni djeluju preventivno i koliko je smanjena stopa ponovljenih krivičnih djela u tom slučaju?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Lana Prlić, SDP, 27.11.2023.

Registar pedofila je praksa koja je nastala 90tih godina kao odgovor na veliki procenat pedofila koji se nakon odslužene kazne zatvora vraćaju u neposrednu blizinu djece i omladinu, i to u procentu od 70%, te se ova praksa u formi Zakona pokazala efikasnom u spriječavanju povratka osuđenih pedofila u ustanove koje direktno ili indirektno rade sa djecom i omladinom. 


Pitanje: Na koji je način moguće utvrditi da li lice osuđeno za krivično djelo protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima posjećuje mjesta na kojima se okupljaju djeca?

Pitanje podržano: 0, Pitanje nije podržano: 0

Lana Prlić, SDP, 27.11.2023.

Zakonskim rješenjem je propisano da se će lice koje je odslužilo kaznu zatvora morati javljati redovito u policijsku upravu, kao i da će morati obavijestiti policiju ukoliko promijeni primjerice prebivalište. Također, ovaj Zakon definira da ustanove koje direktno ili indirektno rade sa djecom i omladinom prilikom upošljavanja novih lica će morati provjeriti da li se ta lica nalaze u registru, tako što će se obratiti policiji ili tužilaštvu kao institucije koje će biti dužne da provode ovaj Zakon.  


Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 6

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 6 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH