Nacrt zakona o vještacima u FBIH
100%
Za: 10 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

24.02.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBIH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Nacrt

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak imenovanja vještaka i pravnih osoba osposobljenih da obavljaju vještačenje. Nadalje, određuju se, između ostalog, prava i obaveze vještaka, registar pravnih osoba i vještaka, nadzor njihova rada i slično.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Tarifa za nagrade i naknade troškova kod vještačenja

  Tarifu za nagrade i naknade troškova stvorenih tokom vještačenja, koju određuje ministar pravde, a koju, u roku od 60 dana, nadležni organ (u ovom slučaju sud, tužilaštvo i sl.) mora dodijeliti vještaku po tarifi određenoj za vrijeme obavljanja vještačenja.

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Vještaci državljani država članica EU te država potpisnica sporazuma o Evropskom privrednom prostoru

  Navedeni državljani mogu biti imenovani vještacima u FBIH, čak i ako to nisu u svojoj matičnoj državi.

  75%
  25%
  Za: 3 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Jasmin Duvnjak
SDA
Zastupnik u PD FBIH
Jelka Milićević
HDZ BiH
Zastupnica u PD FBIH
Lana Prlić
SDP
Zastupnica u PD FBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 38 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić