Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH
12%
88%
Za: 23 Protiv: 176

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.03.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Goran Akšamija
Vrsta procedure: Skracena
Oblast zakona: Zdravstvo
Status: Prijedlog

Postojećim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH u listu zaraznih bolesti nije uvrštena bolest COVID-19 uzrokovana virusom SARS-Cov-2. Predloženim izmjenama, odredbe postojećeg zakona odnosile bi se i na ovo oboljenje, a u cilju prevencije, sprečavanja daljeg širenja virusa i izricanja odgovarajućih kaznenih sankcija koje su, prema predlagaču, neophodne u ovakvim situacijama za nepoštivanje zakonskih propisa.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • COVID - 19

  U listu zaraznih bolesti uvrštava se i bolest COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2, te se tako omogućuje primjena ovog zakona u cilju sprovođenja adekvatnih zakonskih mjera u borbi protiv ovog oboljenja.

  18%
  82%
  Za: 41 Protiv: 188 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Goran Akšamija
NIP
Predlagač
Mira Grgić
SDP
Zastupnica u PD FBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 4

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH