Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine
100%
Za: 18 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

26.07.2022.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Federalno ministarstvo rada i socijalne zaštite
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Usvojen Nacrt

Zaštita civilnih žrtava rata trenutno je regulisana odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom FBiH. Nacrtom zakona o zaštiti civilnih žrtava rata prvi put se zasebno uređuje oblast zaštite ove posebno osjetljive kategorije društva. 

Ovim nacrtom utvrđuju se osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak ostvarivanja i način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. Prava koja pripadaju civilnim žrtvama rata uključuju: pravo na ličnu invalidninu, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak i pravo na porodičnu invalidninu, a finansiraju se iz federalnog i kantonalnih budžeta, u omjeru 70% iz federalnog i 30% iz kantonalnih budžeta. Ostala prava po osnovu ovog zakona, kao što su pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje te psihološka i pravna pomoć, ostvaruju se u skladu s propisima kantona, a finansiraju se iz kantonalnih budžeta.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Djeci rođenoj zbog čina ratnog silovanja priznat status civilnih žrtava rata

  Novina u odnosu na prethodni zakon jeste priznavanje statusa civilnih žrtava rata i djeci rođenoj iz čina ratnog silovanja. Fotografija: N1.ba

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prava civilnih žrtava rata

  Civilnim žrtvama rata pripadaju prava u skladu s ovim zakonom, uključujući: pravo na ličnu invalidninu, mjesečno lično novčano primanje, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, ortopedski dodatak i pravo na porodičnu invalidninu, a finansiraju se iz federalnog i kantonalnih budžeta, u omjeru 70% iz federalnog i 30% iz kantonalnih budžeta. Ostala prava po osnovu ovog zakona su pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje, te psihološka i pravna pomoć, i ostvaruju se u skladu s propisima kantona, a finansiraju iz kantonalnih budžeta. Fotografija: tportal.hr

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Ukidanje prihodovnog cenzusa za pravo na porodičnu invalidninu

  Sve porodice poginulih ili nestalih civila bit će jednako tretirane kada je u pitanju pravo na porodičnu invalidninu po osnovu pogibije ili nestanka člana porodice, bez obzira na to koliko mjesečnih prihoda ostvaruju. Ranije rješenje predviđa umanjenje porodične invalidnine za 50% licima koja ostvaruju prihode čiji ukupan iznos prelazi iznos prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji u prethodnoj godini. Fotografija: Radio Sarajevo

  90%
  10%
  Za: 9 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mogućnost izbora korištenja povoljnijeg prava

  Važeći zakon propisuje striktnu zabranu korištenja bilo kojeg prava po tom propisu ako korisnik isto pravo koristi ili ima mogućnost koristiti ga po drugim propisima. Sada se predlaže da se za određene kategorije ostavi mogućnost izbora po kojem će propisu ostvarivati svoje pravo, u zavisnosti od toga koje je pravo za to lice povoljnije. Tako će osobama koje su tokom rata ili neposredne ratne opasnosti preživjele seksualno zlostavljanje ili silovanje, ako nisu bile u stanju prije podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečno lično novčano primanje, a po nekom su drugom osnovu ostvarili pravo na ličnu invalidninu čiji je iznos znatno niži, biti ostavljena mogućnost izbora, odnosno korištenja povoljnijeg prava. Također, ovo pravo izbora pripada i osobama koje u budućnosti budu stradale od zaostalog ratnog materijala, u situaciji kada su neka od ovih prava već ostvarile po drugim propisima, iz razloga jer nisu mogle, u momentu ostvarivanja drugog prava, znati da će doći do naknadnog oštećenja organizma. Fotografija: Freepik

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Lana Prlić (2018)
SDP
Zastupnica u PD PFBIH
Husein Rošić (2018)
SDA
Zastupnik u PD PFBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 12 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona FBiH