Prijedlog zakona o električnoj energiji FBiH
73%
27%
Za: 11 Protiv: 4

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.06.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije)
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

S obzirom na to da je Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) usvojen 2013. godine, Bosna i Hercegovina se, kao članica Energetske zajednice, u periodu nakon njegovog donošenja obavezala implementirati niz propisa iz pravnog okvira EU i tako nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji. 

Kako navodi predlagač, taj se proces prvenstveno postiže kroz izmjene i dopune zakona na nivou entiteta. Međutim, izmjene i dopune važećeg Zakona o električnoj energiji u FBiH, koje je potrebno izvršiti u cilju usklađivanja s propisima EU, bile bi takvog obima i kvaliteta da se obrađivač odlučio za izradu novog zakona iz ove oblasti.

Ovaj prijedlog tako sadrži odredbe koje regulišu sljedeća pitanja:

 • energetske politike i planiranja, 

 • elektroenergetske djelatnosti, 

 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti,

 • izgradnje elektrana, 

 • distribucije električne energije, 

 • priključenja na distributivnu mrežu, 

 • prekid, ograničenje i obustavu električne energije, 

 • neovlaštenu potrošnju električne energije, 

 • distribuciju električne energije u zatvorenom distributivnom sistemu, 

 • snabdijevanje i trgovinu električnom energijom, 

 • skladištenje energije, 

 • prava i obaveze krajnjih i aktivnih kupaca, 

 • agregaciju distribuiranih resursa, 

 • elektromobilnost, 

 • sigurnost snabdijevanja, 

 • izgradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje elektroenergetskih objekata,

 • nadzor i regulatorno nadgledanje,

kao i kaznene i prijelazne te završne odredbe. 

Ovaj prijedlog zakona naći će se na dnevnom redu 3. redovne sjednice Predstavničkog doma FBiH.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Unapređenje pravnog okvira i definisanje prava i obaveza učesnika u sektoru električne energije

  Ovaj prijedlog detaljnije definiše način obavljanja djelatnosti na tržištu, kao i prava i obaveze svih učesnika na tržištu. Naročita pažnja posvećena je i pažljivom formulisanju odredbi koje definišu odgovornosti svih učesnika u sektoru te s tim u vezi i odredbi o nadležnostima za sprovođenje upravnog i inspekcijskog nadzora i kaznenih odredbi za nepostupanje po odredbama zakona. Fotografija: freepik.com

  75%
  25%
  Za: 3 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Begajeta Čaušević
SDA
Zastupnica u Predstavničkom domu
Ivan Boban
SDP
Zastupnik u Predstavničkom domu
Delfa Dejanović
HDZ BiH
Zastupnica u Predstavničkom domu
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 5 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini