Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
99%
1%
Za: 3383 Protiv: 19

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.09.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Socijalna politka
Status: Usvojen

Ovim prijedlogom pokušava se otkloniti nejednakost između vojnih osiguranika/ca, nastala uvođenjem različitih isplatnih koeficijenata za penzije za lica koja su pravo na penziju stekla po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH do 1.3.2018. godine.

Prijedlog utvrđuje da se zakonski iznos penzije lica koja se penzionišu nakon stupanja na snagu ovog zakona uvećava za 29% te da se dalje usklađuje po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nadalje, Prijedlogom se određuje i novi način obračuna penzija za lica koja su pravo na penziju ostvarila od 1.3.2018. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona. Njima se, na zakonski iznos penzije uvećan za 29 %, dodaje iznos povećanja penzije koji je nastao kao posljedica usklađivanja (povećanja) penzije u navedenom periodu te se taj iznos dalje usklađuje po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.


Pitaj parlamentarce
Admir Čavalić
SBiH
Zastupnik u PD FBiH
Lana Prlić
SDP
Zastupnica u PD FBiH
Belmin Zukan
SDP
Zastupnik u PD FBiH
Marijana Hrvić - Šikuljuak
DF
Zastupnica u PD FBiH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 1070 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine