Prijedlog zakona o poticanju razvoja male privrede
100%
Za: 13 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.11.2023.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: skinut s dnevnog reda

Navedeni zakon našao se na dnevnom redu 7. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zakazane za 28.11.2023. godine.

S obzirom na to da su trenutna zakonska rješenja u oblasti male privrede pokazala značajne manjkavosti, pristupilo se studioznoj analizi i izradi novog zakona koji bi trebao doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malu privredu. Unapređenjem zakonskog i institucionalnog okvira omogućit će se stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcionih planova.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Mikro subjekti male privrede

  U ovu grupu spadaju fizička i pravna lica koja u prosjeku zapošljavaju manje od 10 osoba na godišnjem nivou i čiji je ukupni godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 3.911.600 KM. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mali subjekti male privrede

  U ovu grupu spadaju fizička i pravna lica koja u prosjeku zapošljavanju manje od 50 osoba na godišnjem nivou i čiji je ukupni godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 19.558.000 KM. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Srednji subjekti male privrede

  U ovu grupu spadaju fizička i pravna lica koja u prosjeku zapošljavanju na godišnjem nivou manje od 250 osoba i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.790.000 KM ili čija je ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 84.099.400 KM. Fotografija: pexels.com

  80%
  20%
  Za: 4 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uspostavljanje informacionog sistema subjekata male privrede

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH nadležno je za uspostavu informacionog sistema te upravlja poticajima radi planiranja, provođenja, praćenja i vrednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja male privrede i ocjene privrednih učinaka. Fotografija: zupanijaposavska.ba

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Strategija razvoja male privrede u FBiH

  Prijedlogom se propisuje obaveza sačinjavanja strategije razvoja male privrede u FBiH, a riječ je o sveobuhvatnom dokumentu s osnovnim ciljevima, mjerama i nosiocima dugoročnog razvoja male privrede. Strategiju donosi Parlament FBiH, a na prijedlog Vlade FBiH. Fotografija: shutterstock.com

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja male privrede u FBiH

  Akcioni plan sadrži objektivno mjerljive pokazatelje za izvršenje po svim predviđenim aktivnostima, rokovima i nadležnosti za praćenje i izvještavanje. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH donosi Akcioni plan za realizaciju strategije za period od tri godine. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Vijeće za poticanje razvoja male privrede

  Riječ je o savjetodavnom tijelu Vlade FBiH koje se sastoji od 12 članova imenovanih na period od četiri godine. Neki od zadataka Vijeća jesu poticanje promocije i principa razvoja male privrede, davanje prijedloga i sugestija o neophodnim finansijskim poticajima u skladu sa strateškim dokumentima, donošenje poslovnika o radu kojim se definiše način rada i obaveze članova Vijeća i drugi. Fotografija: fbihvlada.gov.ba

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Sandi Salkić
NES
Zastupnik
Arnel Isak
Nezavisni zastupnik/ca
Zastupnik
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 16 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 5 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini