Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini
98%
2%
Za: 265 Protiv: 6

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

04.03.2024.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada FBiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

O Nacrtu ovog zakona raspravljalo se u oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u kojima je i usvojen, i to na  10. redovnoj sjednici Predstavničkog doma PFBiH, održanoj 4. marta 2024. godine, i 8. redovnoj sjednici Doma naroda PFBiH, održanoj 16. maja 2024. godine.

Kako predlagač navodi, riječ je o potpuno novom zakonskom tekstu kojim se preciznije uređuje oblast trgovine te na odgovarajući način regulišu pitanja za koja je u primjeni važećeg zakona ocijenjeno da su uređena na nedovoljno precizan način.

Također, predložene odredbe ovog nacrta usklađene su s nekoliko akata Evropske unije.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom

  Radno vrijeme prodajnih objekata samostalno određuje i raspoređuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju od 90 sati sedmično. Propisuje se da su prodajni objekti zatvoreni nedjeljom i u vrijeme praznika. O tome koji će objekti raditi u vrijeme praznika i u kojem obimu, odlukom određuje Vlada Federacije BiH. Fotografija: pexels.com

  96%
  4%
  Za: 215 Protiv: 9 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Dopušta se rad nedjeljom određenim djelatnostima

  Neradnom nedjeljom nisu obuhvaćene cvjećare, pekare, suvenirnice, objekti tradicionalnih i starih obrta. Navedeno se ne primjenjuje na objekte koji se nalaze unutar ili su dio cjeline željezničkih i autobusnih stanica i aerodroma, benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja, parkova prirode, groblja kao i specijalizovane prodavnice vezane za prodaju na grobljima. Ove se odredbe neće primjenjivati i na dragstor-radnje, čije je radno vrijeme 24 sata. Fotografija: pexels.com

  78%
  22%
  Za: 91 Protiv: 26 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Detaljno se uređuju elektronska trgovina i prodaja na daljinu

  Prodaju na daljinu može da organizuje samo trgovac koji se registrovao za takvu vrstu trgovine. Trgovac je dužan da obezbijedi poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova, odgovarajuće skladište za robu koju prodaje i odgovarajući prostor za higijensko-sanitarne potrebe. Fotografija: pexels.com

  95%
  5%
  Za: 80 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Način zaključivanja ugovora o prodaji robe na daljinu

  Ovaj ugovor zaključuje se između trgovca i potrošača putem sredstava za daljinsku komunikaciju, a koji sadrži cijenu i druge uslove prodaje. Cijena mora biti jasno i nedvosmisleno naznačena, a posebno se mora naznačiti da li su u prikazanoj cijeni uključeni troškovi dostave, porez i drugi troškovi koji na bilo koji način utječu na prikazanu cijenu. Fotografija: pexels.com

  97%
  3%
  Za: 58 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Propisuje se prestanak rada trgovačke radnje i trgovca pojedinca odjavom po sili zakona

  Nadležni organ može donijeti rješenje o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti i na osnovu zahtjeva Porezne uprave Federacije BiH kada se utvrdi da trgovačka radnja duže od šest mjeseci ne ostvaruje prihod ni rashod od obavljanja djelatnosti. Porezna uprava FBiH provjerit će i utvrditi razloge neostvarivanja prihoda, kao i to da trgovačka radnja u posljednjih šest mjeseci ili duže od šest mjeseci ne obračunava i ne plaća porezne obaveze. Fotografija: fmt.gov.ba

  100%
  Za: 73 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Arnel Isak
Nezavisni zastupnik/ca
Zastupnik
Azra Okić
SDP
Zastupnica
Dajana Čolić
DF
Zastupnica
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 8

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini