Prijedlog zakona o poticanju razvoja male privrede
96%
4%
Za: 44 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.02.2024.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Prijedlog zakona o poticanju razvoja male privrede naći će se na dnevnom redu 10. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati 4. marta 2024. godine.

Ovim se zakonom uređuju principi poticanja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine, poticajne mjere, strategija razvoja male privrede, akcioni plan, program poticaja i njegovo provođenje, Vijeće za poticanje razvoja male privrede i nadzor.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ko su subjekti male privrede?

  Subjekti male privrede fizička su i pravna lica koja trajno obavljanju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti, uključujući samozapošljavanje i porodične poslove povezane sa zanatom i drugim djelatnostima. Ovi subjekti su samostalni u poslovanju, zapošljavaju u godišnjem prosjeku manje od 250 osoba te ostvaruju ukupni godišnji prihod od 97.790.000 KM ili imaju vrijednost poslovne imovine 84.099.400 KM. Fotografija: vranjenews.rs

  92%
  8%
  Za: 12 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Kategorizacija subjekata male privrede

  Subjekti male privrede fizička su i pravna lica koja se dijele na mikro subjekte male privrede, koji godišnje u prosjeku zapošljavaju manje od deset osoba, zatim na male subjekte male privrede, koji u godišnjem prosjeku zapošljavaju manje od 50 osoba, i na srednje subjekte male privrede, koji zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba. Fotografija: zenicainfo.ba

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Integracija postojećeg Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH

  Zakonom se propisuje način uspostavljanja informacionog sistema subjekata male privrede i upravljanja poticajima radi planiranja, provođenja, praćenja i vrednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja male privrede i ocjene privrednih učinaka. Fotografija: novosti.rs

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Poticajne mjere za poboljšanje konkurentnosti male privrede

  Ove mjere realizuju se kroz kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima i subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima, zatim uvođenjem međunarodnih standarda radi lakšeg pristupa EU i drugim tržištima, kao i davanjem raznih vrsta pomoći, kao što je pokretanje poslovanja, povećanje zapošljavanja, obrazovanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija te učestvovanje na sajmovima i specijalizovanim izložbama. Također, na raspolaganju su poticaji za razne vrste udruživanja i umrežavanja ovih subjekata te se, pored toga, podržavaju istraživanje i razvoj inovacija i uvođenja savremenih tehnologija te sva pomoć vezana za opremu iz djelatnosti starih i tradicionalnih zanata. Fotografija: profitiraj.ba

  88%
  12%
  Za: 7 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Potrebno osigurati finansijska sredstva u budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu

  Prijedlogom zakona propisuje se da se finansijska sredstva za provođenje Programa osiguravaju u budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu te da njihova visina godišnje iznosi minimalno 0,7 posto prihoda budžeta umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Fotografija: nezavisne.com

  88%
  12%
  Za: 7 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Kazne za prekršaje i do 10.000 KM

  Kazne za prekršaje zbog nenamjenskog korištenja sredstava kreću se između 500 KM i 10.000 KM, ovisno o vrsti prekršaja i da li je korisnik fizičko ili pravno lice. Novčane kazne za prekršaje korisnika sredstava zbog nekorištenja sredstava u određenom roku kreću se između 200 KM i 5.000 KM, ovisno o tome ko je korisnik sredstava. Fotografija: zdici.info

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Mahir Mešalić
DF
Zastupnik u Predstavničkom domu
Amra Junuzović - Kaljić
NIP
Zastupnica u Predstavničkom domu
Jasmina Biščević - Tokić
SDA
Zastupnica u Predstavničkom domu
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 24 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Admir Čavalić

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH