Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju FBiH
89%
11%
Za: 49 Protiv: 6

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

Nepoznat
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Zdravstvo
Status: Povučen

Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju uređuje obavezno zdravstveno osiguranje u FBiH, obim i vrstu prava na zdravstvenu zaštitu, uslove i način njihovih ostvarivanja i finansiranja, prava i obaveze nosioca obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukljulujući prava i obaveze ugovornih subjekata nosilaca zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Osnivanje jedinstvenog ZZO

  Osniva se Zavod za obavljanje poslova obaveznog zdravstvenog osiguranja na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

  93%
  7%
  Za: 53 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH