Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH
97%
3%
Za: 68 Protiv: 2

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

05.06.2014.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Ovim Zakonom uređuju se uslovi i postupak oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH, upravljanje tom imovinom i osnivanje organa nadležnih za upravljanje oduzetom imovinom.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Upravljanje oduzetom imovinom

  U cilju upravljanja oduzetom imovinom osniva se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom.

  76%
  24%
  Za: 47 Protiv: 15 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 38 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić