Zakon o prekršajima FBiH
100%
Za: 30 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

05.06.2014.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Ovaj Zakon spada u set antikoruptivnih zakona kojim je definisan prekršaj i prekršajne sankcije, prekršajni postupci kao i postupci prema maloljetnicima, te ostala prava i obaveze prekršioca odredbi ovog zakona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Opraštanje kazne

  Lice koje plati polovicu kazne bit će oslobođeno plaćanja druge polovice.

  28%
  72%
  Za: 11 Protiv: 29 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Poreski i slični prekršaji

  Novčane kazne se kreću do 10.000 KM za fizičke osobe do 20.000 KM za odgovorne osobe u pravnim osobama, te do 200.000 KM za pravne osobe.

  88%
  12%
  Za: 28 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Irfan Čengić

Sa 38 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima FBiH - Lana Prlić