Jelena Trivić

Ovo je profil iz mandata (2018)

0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Stranka
PDP
Parlament
Narodna Skupština RS
Dom parlamenta
Narodna Skupština
Kratka biografija
Izborna jedinica
303
Pozicija
Poslanica
Broj osvojenih glasova
5094

Pitanje: Zašto Bolnica Kasindo u Istočnom Sarajevu nema ispravan i funkcionalan CT aparat (maj 2021) ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju protiv COVID 19 i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 21.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Zašto uvijek pred izbornu godinu poslanici/ce RS-a u institucijama svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini odlučuju da započnu razgovarati o temama separatizma i ratnog narativa? Da li je to jedna od vaših taktika za očuvanje pozicija?

Pitanje postavljeno: 22.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li je osnivanjem Agencije na entitetskom nivou moguće ukinuti nadležnosti Agencije za lijekove BiH, koja je trenutno jedina nadležna agencija za izdavanje dozvola potrebnih za promet lijekova i medicinske opreme?

Pitanje postavljeno: 22.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima